Gå direkt till innehållet

Denna lektion är en lektion i SO där ni kommer att prata om varför man pratar målspråket i olika länder. Ni kommer att prata om kolonialismen och imperialismen och dess konsekvenser och snabbt prata om hur relationen mellan de gamla kolonier och den förra kolonialiserande makten ser ut idag. Under lektionen gång blandar du med fördel det som hände historiskt med paralleller till nutida händelser och nyheter. Genomgående arbetar ni under lektionen också med frågan om vilka källor eleverna använder för att få fram informationen och hur en kan bedöma vilka källor som är användbara och vilka som inte är det.

Ämnen och frågor att beröra under lektionen:

 • Hur många pratar målspråket i världen?
 • Var i världen talar man målspråket?
 • Varför pratar man målspråket där?
 • Vad är kolonialismen och imperialismen när, hur och varför hände det? Historisk tillbakablick. 
 • Vad är relationen mellan Frankrike/Spanien/Tyskland och några av de gamla kolonier just nu? Finns det någon nutida händelse eller nyhet ni kan prata om och dra paralleller till?
 • Har Sverige haft kolonier? Vad hände? 
 • Gör en lista med de länder där målspråket används och dela den i Classroom. Eleverna kommer att utgå från den när de ska leta efter hitlistor och radiokanaler.

 

Användbara länkar inför denna lektion (observera publiceringsdatumen)

Läs List of languages by number of native speaker på Wikipedia

Lär mer om Lanugages of the World på Ethnologue.com

Information om Imperialismen på webbplatsen Historia123

Mer information om imperialismens orsaker och konsekvenser på webbplatsen So-rummet

Urskola.se presenterar information om svensk slavhandel

 

 

 

 

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Varför pratas det en massa europeiska språk i Latinamerika, Afrika och Asien?

Min är mitt och ditt är mitt också!

Till lärare

I detta moment pratar ni om imperialismen i enkla termer kopplade till det övergripande musiktemat. Varför pratar människor i Latinamerika, Afrika och Asien på många ställen europeiska språk?

Inled med att be eleverna ta använda alla sina resurser för att hitta svar på följande frågor:

 • Hur många pratar målspråket i världen?
 • Var i världen talar man målspråket?
 • Varför pratar man målspråket där?

Betona att det är viktigt att få fram korrekta fakta och be eleverna fundera på källans trovärdighet och relevans medan de letar. Om du vet med dig att eleverna har begränsade kunskaper i källkritik – eller om de själva uttrycker att de inte riktigt vet hur de ska vara säkra att på att källor är trovärdiga – inled momentet genom att gå igenom grundläggande källkritiska principer. Ta del av arbetsområde om Okritiskt tänkande – en ofta förbisedd förmåga på Malmö delar.

Låt sedan eleverna söka svaren på språkfrågorna och gå igenom resultaten i klassen när de är klara. Förhoppningsvis har de nu en övergripande kunskap om var i världen målspråket talas och hur många som talar det.

Ställ sedan uppföljningsfrågan till klassen: varför pratar människorna i dessa delar av världen olika europeiska språk?

Troligtvis har eleverna en viss grundläggande koll sedan tidigare. De känner till den transatlantiska slavhandeln och så vidare. Bygg på elevernas svar och ge positiv återkoppling på deras kunskaper.

Fördjupa sedan elevernas kunskaper om imperialismen/kolonialismen med hjälp av en egen presentation eller kanske med hjälp av den presentation som finns bland länkarna i lektionsintroduktionen. Är deras förkunskaper goda blir presentationen kanske bara intressant i någon enskild aspekt och är deras förkunskaper lite grundare är det kanske en god idé att gå igenom hela presentationen med viss noggrannhet. Som lärare i moderna språk blir det ju också naturligt att utifrån presentationen lägga ett särskilt fokus på den del av världen där just ert språk är mest framträdande.

 

 

Till elever

I det här momentet ska ni med hjälp av alla era resurser ta reda på:

 • Hur många pratar målspråket i världen?
 • Var i världen talar man målspråket?
 • Varför pratar man målspråket där?

Fundera sedan över :

 • Varför pratar människor på dessa platser i världen språk som ursprungligen kommer ifrån Europa?  Fundera själv, diskutera med din bänkkamrat och delta sedan i diskussionen i klassen.

Avsluta momentet genom att ta aktiv del av lärarens presentation. Fundera medan du lyssnar: vilket ansvar har vi i Europa idag för saker som gjordes av länder här i Europa för länge sedan? Bör vi skämmas?  Bör det påverka hur vi ser på länderna i Asien, Afrika och Sydamerika idag? Har vi idag något ansvar att ge tillbaka något av det vi tog?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Musik som påminnelse om frihet men också ett kolonialt arv

Min är mitt och ditt är mitt också!

Till lärare

I detta moment tittar vi på förhållandet mellan forna kolonier och de imperiebyggande länderna i Europa. Vi funderar på vad som hänt sedan länderna vann sin självständighet och hur vi påverkar varandra.

 

Förbered

Förbered momentet genom att innan lektionen se om det finns några aktuella världshändelser som kan användas som exempel på relationerna mellan kolonier och kolonialmakter. Ett exempel på något sådant skulle kunna vara Frankrikes inblandning i diverse konflikter i Nordafrika och Mellanöstern.

 

Genomför

Instruera eleverna om att leta upp några grundläggande fakta om en tidigare koloni kopplad till den imperiemakt vars moderna språk ni jobbar i. Om det landet (tex Frankrike) har flera kolonier – dela upp uppgiften så att olika elever/elevgrupper jobbar med olika länder. För varje land bör eleverna ta reda på följande:

 • Vad heter den forna kolonin idag?
 • Vad hette den forna kolonin tidigare?
 • När bytte de namn och om möjligt – varför?
 • På vilket sätt avslutades den koloniala eran? Bestämde sig imperiemakten självmant för att lämna landet, blev de utkastade med våld av motståndsgrupper eller gick det till på något annat sätt?
 • Hur ser BNP ut i den forna kolonin respektive den forna imperiemakten idag?

När det är klarlagt att imperialismen gett Europa rikedom och framgång och de forna kolonierna inte verkar att ha tjänat på utbytet på samma sätt – be eleverna fundera på denna fråga:

”Om du är en invånare från en före detta koloni som vill åka till det gamla imperielandet och bo där – hur tas du emot då? Har du ett garanterat medborgarskap på grund av den gamla kopplingen länderna emellan?”

(Det kortfattade svaret: Nej. Det har funnits sådana rättigheter under perioder i vissa länder men som regel har du ingen rätt att invandra till din forna imperiemakt i Europa.)

Utifrån detta är det ju lätt att tänka att relationerna mellan forna kolonier och gamla imperiemakter skulle kunna tänkas vara ganska ansträngd. Be eleverna söka fakta kring  relationen mellan Frankrike/Spanien/Tyskland och några av de gamla kolonier just nu? Finns det samarbete? Finns det kulturellt utbyte? Verkar de vara vänskapligt sinnade mot varandra?

Finns det någon nutida händelse eller nyhet ni kan prata om och dra paralleller till?

Med allt detta sagt och diskuterat – fråga eleverna hur de tror att artisterna känner för sin musik gjord på det språk som tillhör det forna imperieländerna? Frågan har inget rätt eller fel svar, givetvis utan är mest en chans för eleverna att tänka kring Europas koloniala arv och hur det påverkar identiteten för de människor som växer upp i forna kolonier. Gissningsvis använder de språket med en blandad känsla. Språket är säkert  – som momentets rubrik antyder – både en påminnelse om att de nu faktiskt har frihet från sina gamla kolonialherrar men också en påminnelse om de arv och spår kolonialismen lämnat.

Till elever

Under detta moment får du en chans att fördjupa dig lite kring en tidigare koloni och ta reda på några grundläggande fakta om denna.

Genomförande

 1. Arbeta enskilt – eller i grupper som din lärare bestämt – och fyll i det bifogade dokumentet (Relationen mellan forna imperiemakter och forna kolonier).  Som i hela resten av arbetsområdet: fundera lite extra på vilka källor du använder och på vilket sätt du kan vara säker på att de är relevanta.
 2. När du/ni är klara var beredd att dela med er av det ni kommit fram till med resten av klassen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Har Sverige haft kolonier?

Min är mitt och ditt är mitt också!

Till lärare

I detta moment tittar du på frågan om Sverige haft kolonier.

Efter att ha gått igenom imperialismen med dess många mörka sidor blir det en naturlig sak att ställa sig frågan om Sverige – som ju är en rik nation i Europa – också haft kolonier och betett sig illa någonstans i världen? Finns det människor i Afrika, Asien eller Latinamerika som sjunger popmusik på svenska?

Resursen 9 oktober – svenska slavhandelns slut på Malmö delar ger dina elever inblick i denna mörka delen av Sveriges historia.

Till elever

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.