Gå direkt till innehållet

För att skapa de bästa förutsättningarna för Matologi-programmet och kurstillfällena har vi samlat på oss inspiration, erfarenhet och kunskap från både nära och fjärran. Matologi utgår från två metoder; nämligen Edible Education och Sapere metoderna.

 

Edible education

Metoden skapades på Martin Luther King, Jr. Middle School, i Berkeley, Kalifornien där något som heter The Edible Schoolyard Project startades i 1995. Det var kocken och numera världsberömda mataktivisten Alice Waters som ville ta tag i den negativa utvecklingen av barns matvanor i USA. Edible Education – ”en ätbar utbildning” – placerar eleven i centrum av lärandet och använder maten som utgångspunkt för utbildningen. Edible Education engagerar eleven utanför det traditionella klassrummet och använder sig istället av köket som inlärningsmiljö.

Metoden är en holistisk, inkluderande och kulturellt medveten praxis. Metoden hjälper eleverna att utveckla färdigheter, kunskaper och beteenden som berikar deras skolarbetesåväl som deras privata liv via kontakten till mat. Edible Education stärker elevernas individuella och samhälleliga identiteter, och gynnar deras engagemang i frågor kring hälsa, miljö och matval. Istället för att binda sig enbart till den klassiska klassrumsmiljön, förflyttas eleverna till den riktiga världen genom kopplingen till maten och dess ursprung. Genom Edible Education blir trädgården och köket en förlängning av klassrummet.

Läs mer om Edible Education här.


Sapere

Sapere är latin och betyder ”att kunna”, ”att smaka”, ”att veta” och ”att känna”, vilket är en alldeles utmärkt definition av vad själva Sapere-metoden går ut på. Att kunna smaka och känna skillnader och veta vad som är vad och inte minst att kunna sätta ord på sina sinnesupplevelser. Sapere-metoden kan fungera som ett verktyg för att få eleverna att upptäcka vad de egentligen äter och varför.

Vi vet att många pedagoger har gått en Sapere-utbildning och vi välkomnar er därför att dra nytta av Sapere i koppling till Matologi. Det finns många beröringspunkter!

Läs mer om Sapere här.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen