Gå direkt till innehållet

Innehåll

Det här arbetsområdet består av ett flertal grundläggande gymnastikövningar med och utan redskap:

  • Räck
  • Ringar
  • Hopp
  • Trampett
  • Matta

Eleverna ska förutom att träna på de olika momenten även individuellt fylla i självskattningsformuläret. (Bifogat under ”moment” nedan.)

Hur du som pedagog väljer att jobba med Kryssgympan är såklart individuellt, men tanken är ett självskattningsformulär som framförallt hjälper eleven att besvara frågan: Var är jag nu? Vilket i förlängningen banar väg för elevens måluppfyllelse. 


Förslag på arbetsgång:

  1. Dela in klassen i två grupper.
  2. Grupperna får vars två redskap att jobba med på lektionen utifrån kryssgympan. Förslagsvis räck och ringar för halva gruppen på första lektionen, hopp över redskap och övningar på matta för andra halvan av gruppen.
  3. Lektionstillfälle två byter grupperna uppgift.
  4. Lektionstillfälle tre och fyra blir då hopp på trampett respektive en ”komma-ikapp-lektion”.

Beroende på schemamässigt och praktiska möjligheter kan givetvis detta upplägg modifieras för att passa just din undervisning. Anpassningar kan vara antal lektioner eller kombinationen av redskap.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Självskattningsformulär

Redskapsgymnastik

Till lärare

Under ”Se mer” finner du självskattningsformuläret.

Det finns att ladda ner både som word och pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Räck

Redskapsgymnastik

Till lärare

Visa instruktions/inspirationsfilmen för eleverna och ge dem gärna om möjligt tips på hur de kan bli bättre på att utföra de olika gymnastiska övningarna.

Be även eleverna kryssa i var de befinner sig i självskattningsformuläret.  

I slutet på lektionen kan ni tillsammans prata om var de anser att de befinner sig utifrån vad de har kryssat i och ifall det finns förbättringsområden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ringar

Redskapsgymnastik

Till lärare

Visa instruktions/inspirationsfilmen för eleverna och ge dem gärna om möjligt tips på hur de kan bli bättre på att utföra de olika gymnastiska övningarna.

Be även eleverna kryssa i var de befinner sig i självskattningsformuläret.  

I slutet på lektionen kan ni tillsammans prata om var de anser att de befinner sig utifrån vad de har kryssat i och ifall det finns förbättringsområden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hopp

Redskapsgymnastik

Till lärare

Visa instruktions/inspirationsfilmen för eleverna och ge dem gärna om möjligt tips på hur de kan bli bättre på att utföra de olika gymnastiska övningarna.

Be även eleverna kryssa i var de befinner sig i självskattningsformuläret.  

I slutet på lektionen kan ni tillsammans prata om var de anser att de befinner sig utifrån vad de har kryssat i och ifall det finns förbättringsområden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Trampett

Redskapsgymnastik

Till lärare

Visa instruktions/inspirationsfilmen för eleverna och ge dem gärna om möjligt tips på hur de kan bli bättre på att utföra de olika gymnastiska övningarna.

Be även eleverna kryssa i var de befinner sig i självskattningsformuläret.  

I slutet på lektionen kan ni tillsammans prata om var de anser att de befinner sig utifrån vad de har kryssat i och ifall det finns förbättringsområden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Matta

Redskapsgymnastik

Till lärare

Visa instruktions/inspirationsfilmen för eleverna och ge dem gärna om möjligt tips på hur de kan bli bättre på att utföra de olika gymnastiska övningarna.

Be även eleverna kryssa i var de befinner sig i självskattningsformuläret.  

I slutet på lektionen kan ni tillsammans prata om var de anser att de befinner sig utifrån vad de har kryssat i och ifall det finns förbättringsområden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.