Gå direkt till innehållet

Arbeta kollegialt med ”Hitta språket”

Arbetsgången är indelad i två delar. 

Del 1: handlar om samsyn kring arbetet med ”Hitta språket” och är bra att starta med. 

Del 2: handlar om själva aktiviteterna i ”Hitta språket” och kan appliceras på alla fyra aktiviteter:

 • Vi berättar och beskriver
 • Vi lyssnar och samtalar
 • Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
 • Vi urskiljer ord och språkljud.

Ni väljer själva vilken av dessa ni vill utgå ifrån och kan därefter följa arbetsgången. Läs gärna igenom startsidan och utgå ifrån “förslag på arbetssätt som ges där. 


Del 1

Aktivitet ett, inläsning, görs på egen hand före träffen.

 

1. Inläsning

Läs igenom texten “Inledning till Hitta språket”. Texten finns även som pdf. Du hittar pdf-filen under ”Moment” / ”Se mer” längst ner på den här sidan. Har ni flerspråkiga elever bör detta stycke också läsas igenom. (Finns i samma text). Stryk gärna under i texten det som ni anser är extra intressant, inte håller med om eller på annat sätt fångar er uppmärksamhet. 

Del två och tre görs med fördel under samma tillfälle, tillsammans i arbetslaget. Om tid inte finns kan det delas upp i två tillfällen. Det är då bra om del tre startar med en återblick till vad ni kom fram till när ni arbetade med samsyn. 

 

2. Samsyn 

Förslag på punkter att diskutera i arbetslaget:

 • Vilka tankar väcks hos mig när jag läser texten? 
 • Vad gör vi redan idag av det som står i texten? 
 • Med “Varje elevs bästa skola” i åtanke: Vilka delar skulle vi behöva arbeta med? 
 • Andra diskussionspunkter som är relevanta för just vårt arbetslag. 

 

3. Planering

 • Hur vill vi lägga upp kommande arbete med språket?
 • Är det något som behöver förberedas innan vi sätter igång? 
 • Behöver vi fördjupa oss inom något område? 
 • Vad är extra viktigt att tänka på i planeringen av arbetet för just våra elever?

 

Efter att dessa tre aktiviteter gjorts kan ni gå vidare och en fördjupning göras i valfri aktivitet ur Hitta språket, beroende på vad ni i arbetslaget vill fokusera på härnäst.


Del 2

1. Inläsning

Aktivitet ett, inläsning, görs på egen hand före träffen. Stäm av före träffen vilken av aktiviteterna som ska läsas in, till exempel aktivitet “Vi berättar och beskriver”

Läs igenom texten till aktiviteten. Stryk gärna under det som du vill diskutera vidare i arbetslaget. Det kan till exempel vara sådant som du tror att ni har olika syn på, något du inte visste eller något du tycker är extra intressant. 

 

2. Samsyn 

Del två och tre görs med fördel under samma tillfälle, tillsammans i arbetslaget. Om tid inte finns kan det delas upp i två tillfällen. Det är då bra om del tre startar med en återblick till vad ni kom fram till när ni arbetade med samsyn. 

Förslag på punkter att diskutera tillsammans:

 • Har vi samma syn på vad observationspunkterna innebär? 
 • Var där något extra intressant i texten som behövs diskuteras? 
 • Är det någon del i texten som är extra relevant för just ert arbetslag att diskutera?

 

3. Planering och genomförande av aktivitet

Diskutera och planera en aktivitet att genomföra med utgångspunkt i observationspunkterna. Förslag på samtalspunkter: 

 • Vilka aktiviteter kan vi ha där vi får med en eller flera observationspunkter? 
 • Hur anpassar vi aktiviteten till elevgruppen?
 • Hur dokumenterar vi elevernas kunnande på bästa sätt? 

I dokumentet “Integrera kartläggningen i ordinarie undervisningen” finns förslag på och inspiration till hur du kan arbeta utifrån de olika aktiviteterna. Du hittar dokumentet längst ner på den här sidan, under ”Moment” / ”Se mer”. 

Den planerade aktiviteten genomförs före den fjärde träffen, återkoppling.

 

4. Återkoppling

Gå en runda i arbetslaget och berätta:

 • Vilken aktivitet gjordes? 
 • Vad gick bra i aktiviteten?
 • Vad vill jag göra annorlunda till nästa gång? 
 • Behövs aktiviteten göras på ett annat sätt med någon elev för att hen ska kunna visa sin förståelse?

Utifrån det som stod i inläsningen: 

 • Var det någon elev som visade att hen kommit längre?
 • Var det någon elev som visade indikation? 
 • Var det någon elev som visade befara? 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer som pdf

Arbeta kollegialt med Hitta språket

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du ”Inledningen” som pdf.

Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.