Gå direkt till innehållet

En lektion under vilken du som lärare:

  • Går igenom hur kartan är uppbyggd och visar på behovet av längd- och breddgrader.
  • Låter eleverna bekanta sig med systemet och träna att använda det med några enkla övningar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Mayday, mayday – en översikt av kartornas stödlinjer

Koordinaterna som gör att vi inte tappar bort oss

Till lärare

I detta moment får eleverna jobba med de stödlinjer som finns på kartor.

 

Förbered

Besök reusrusen Koordinaterna som gör att vi inte tappar bort oss på Malmö delar.  Läs in övningen och förbered på det sätt som föreskrivs. Om du har andra och/eller bättre uppgifter kring koordinatsystem så använd dessa. Om du vill distribuera koordinaterna direkt till eleverna genom Google classroom  är ett tvättat dokument (utan ”facit”)  bifogat lektionen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar. Justera omfånget av övningen vid behov för att passa ditt upplägg och din undervisningstid.

Till elever

Vilka system finns för att vi ska kunna hitta exakt på kartan?

I detta moment får du först stödlinjerna och koordinatsystemen på kartan förklarade och får sedan jobba självständigt med uppgifter kopplade till dessa koordinater.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.