Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Låter dina elever bekanta sig med programmet Geoguessr.
  • Låter dem spela/öva i spelet.
  • Samlar dem för gemensamma genomgångar steg för steg för att lära dem de färdigheter de behöver.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Geoguessr som pedagogisk metod

Gissa var du är

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare låter dina elever bekanta sig med, öva och spela Geoguessr. 

 

Förbered

Besök resursen Gissa var du är? på Malmö delar. Läs in övningen på det sätt som föreskrivs. Bekanta dig med programmet Geoguessr.  Se till att alla eleverna har tillgång till datorer eller surfplattor med god uppkoppling. 

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar. Justera omfånget av övningen vid behov för att passa ditt upplägg och din undervisningstid.

Till elever

I detta moment får du jobba med Geoguessr.

  1. Logga in i programmet enligt de instruktioner du får av din lärare.
  2. Använd lite tid till att lära dig hur systemet fungerar (det är lätt), hur du rör dig och hur du gissar. Fråga en bänkkamrat först och din lärare sen om du kör fast.
  3. Spela sedan spelet på det sätt och i den takt som din lärare säger. Delta i diskussionerna och försök hjälpa dina klasskamrater med dina bästa tips när ni diskuterar.
  4. Försök få högsta möjliga resultat. Kan du få över 20.000 poäng är det riktigt bra. Kommer du i närheten av 25.000 poäng är det världsklass.
  5. Lycka till!

 

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.