Gå direkt till innehållet

Genom att låta eleverna samtala och förklara för varandra erbjuder listorna ett tillfälle för att bredda kontexten och att interagera. På så sätt fungerar listorna både som ett sätt för läraren att bli medveten om elevernas utmaningar kring ord och uttryck samtidigt som du kan ge eleverna konkret stöttning i undervisningssituationen. 

Förslagen till vardagliga förklaringar i listan utgår från personlig lärarerfarenhet av flerspråkiga elevers utmaningar att förstå ord och uttryck som kan ha betydelse för deras förståelse av bokens händelseförlopp. Förslagen är alltså inte generella förklaringar som hämtats ur en formell ordlista, utan är istället mer talspråkligt kopplade till bokens handling. 

Urvalet av bilder är hämtat från kostnadsfria bildbanker som är godkända för vidare offentlig spridning. Detta innebär att utbudet av bilder inte varit obegränsat och därför inte alltid helt logiskt kopplade bilder till listornas ord och uttryck. Genom att läraren förstärker med kroppsspråk, kompletterande material och bilder kan elevernas förståelse öka ytterligare. 

 

Bild- ordlistor

Orden och uttrycken i listan anknyter till bokens text och lärarhandledning av Rabén & Sjögren. Vid behov kan listan givetvis ändras för att passa just din elevgrupp. 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen