Gå direkt till innehållet

Arbetsområdet ”Geometri för årskurs 1” syfte är att  undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Arbetsområdet rymmer även flertalet kooperativa strukturer.

I detta arbetsområde finns underlag för 6 lektioner under rubrikerna:

  • Lektion 1: Sortering – likheter och skillnader
  • Lektion 2: Sortera på olika sätt
  • Lektion 3: Geometriska former – hitta rätt objekt
  • Lektion 4: Konstruera geometriska objekt med hjälp av tangram
  • Lektion 5: Träna geometriska objekt och begrepp
  • Lektion 6: Stationsarbete med geometri

Referenser:

Fohlin, N., Moerkerkeen, A., Westman, L., Wilson, J. (2017). Grundbok i kooperativt lärande. Studentlitteratur.

Haväng, H. (2020). Bladins ädelstenar.

Roos, H. (2020). Inkluderande matematik i undervisningen -tidiga insatser i FK-6. Natur och kultur.

Wallberg, H. (2019). Lektionsdesign-en handbok. Gothia fortbildning.

Öberg, Ulla. (2019).

Öberg, Ulla. (2021). Sluta räkna, börja se. Oberg-idé.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1: Sortering – likheter och skillnader

Lektion 2: Sortera på olika sätt

Lektion 3: Geometriska former – hitta rätt objekt

Lektion 4: Konstruera geometriska objekt med hjälp av tangram

Lektion 5: Träna geometriska objekt och begrepp

Lektion 6: Stationsarbete med geometri