Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

43 träffar

Lärande lek

I detta arbetsområdet fördjupar du dig i den lärande leken. Du kommer att få förståelse för varför leken är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Du får också lära dig hur du bygger upp en lekmiljö och du får tips och inspiration på olika miljöer och meningsskapande aktiviteter. 

Kooperativt Lärande

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö Stad.

Markkonstnärer

Markkonstnärer Gör så här   Lämplig plats: En asfaltsyta eller liknande underlag Vad behövs: Markkritor Avgränsa ett område på skolgården och sopa rent på marken. Ställ fram markkritorna och låt...

Fjuttboll

Fjuttboll Gör så här   Lämplig plats: En fotbollsplan eller en större gräsyta. Vad behövs: En Amerikansk fotboll. Två mål. Lagband eller västar.   Påminner mycket om fotboll, fast den spelas med...

Hajarna

Hajarna Gör så här   Lämplig plats: – Vad behövs: Rockringar   Det här är en övning som stärker gruppen. Alla måste hjälpa varandra. Rockringar läggs ut på marken som små öar. Eleverna...

Gissa tiden

Gissa tiden Gör så här   Lämplig plats: – Vad behövs: Ett tidtagarur   En aktivitet där det inte gäller att vara snabbast. Märk ut en sträcka eleverna ska springa. Nu gäller det att fö...

Hoppa kråka!

Här hittar du en enkel och rolig lek till rasten – Hoppa kråka!  Läs om kast och hopp och lär dig reglerna på studs.  Gör så här   Lämplig plats: Öppen yta med en husvägg eller högt plan...

Svansleken

Svansleken Gör så här   Lämplig plats: Ett större område att röra sig på Vad behövs: Lekband   Alla lekens deltagare får vars ett lekband som kan användas som svans. Lekbandet fästs i byxorn...

Ringspel

Ringspel Gör så här   Lämplig plats: Stor öppen yta. Vad behövs: Ringspel med 5 ringar.   Dela in eleverna i två lag. Varje lag får 5 ringar. En elev kastar åt gången. Lagen kastar varannan...

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...