Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

47 träffar

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

Uppgiftskort – kulturella ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

KULTURELLA

I den här lektionen hittar du kulturella ekosystemtjänster. Här finns sådant vi behöver för att må bra och trivas. Det kan till exempel handla om lugn, tystnad och skönhet men också om aktiviteter och...

Uppgiftskort – försörjande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

FÖRSÖRJANDE

I den här lektionen hittar du försörjande ekosystemtjänster. Det handlar om sådant vi använder för våra materiella behov, till exempel mat, virke och bränsle. I den här kategorin är det viktigt med bå...

Uppgiftskort – reglerande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

REGLERANDE

I den här lektionen hittar du reglerande ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som bidrar till att hålla saker och ting i balans och på en ”lagom nivå”. Det kan till exempel handla om...

Uppgiftskort – stödjande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

STÖDJANDE

I den här lektionen hittar du stödjande ekosystemtjänster, det vill säga sådant som behövs för att de övriga ekosystemtjänsterna ska fungera. Det kan till exempel handla om livsmiljöer, kretslopp och...

EKOSYSTEMTJÄNSTER I PEDAGOGIKEN

Vi människor är en del av naturen. Samtidigt är vi beroende av det som finns och händer i naturen på många sätt. Syret vi andas kommer från växter och i skogen hämtar vi virke och bränsle. Humlor och...