Gå direkt till innehållet

Sedan 1977 är den 8 mars en officiell dag som heter ”Internationella kvinnodagen”. Dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades dock redan 1910 med syftet att lyfta kraven på kvinnliga rättigheter och framförallt rösträtt.

Vill du göra dina elever uppmärksamma på varför dagen finns och få dem att tänka lite extra kring det där med jämställdhet så kan du använda denna resurs som inspiration.


 

FYRA HÖRN OCH KVINNORS RÖSTRÄTT

Den här övningen går ut på att uppmärksamma när kvinnor fick rösträtt i olika delar av världen. Börja med att bestämma vilka hörn i klassrummet som ska vara A, B, C och D. Skriv det på ett papper och sätt upp på väggen så eleverna minns. Därefter läser du upp olika påståenden och ger fyra svarsalternativ: A, B, C och D. Eleverna går till det hörn som de tror stämmer överens med svaret.

Du kan med fördel skriva svarsalternativen på tavlan så att alla ser och kommer ihåg dem.

 

(1) Vilket av de nordiska länderna införde först kvinnlig rösträtt?

A. Sverige – 1921 (Sist i Norden)

B. Norge – 1913

C. Finland – 1906 (RÄTT)

D. Danmark – 1915 (Tillhörde då Island)

 

(2) Lichtenstein var sist i Europa med att införa kvinnlig rösträtt. Vilket år infördes den?

A. 1932

B. 1945

C. 1984 (RÄTT)

D. 1967

 

(3) Vilket land var den första självständiga nationen i världen som införde kvinnlig rösträtt på nationell nivå?

A. USA

B. NYA ZEELAND  (RÄTT) 1893

C. ITALIEN

D. IRAN

 

(4) Vilket land var sist ut med att ge kvinnor rösträtt? (Låt även varje hörn gissa vilket år det var)

A. Nordkorea (1946)

B. Saudiarabien (2010) RÄTT

C. Irak (1980)

D. Schweiz (1971)


 

GRUPPDISKUSSIONER OM KVINNORS RÄTTIGHETER

Dela in eleverna i grupper om 4-5 stycken. Låt dem tillsammans diskutera och komma fram till svar på nedan frågor.

 • Diskutera en fråga i taget.
 • När eleverna är överens skriver de svaret på ett papper som alla håller upp när betänketiden har gått ut.
 • Låt varje fråga få cirka två minuters betänketid. Ta tiden!

 

Fråga 1

Fortfarande har kvinnor i Saudiarabien begränsade rättigheter. För att kunna ansöka om pass, resa iväg eller uppsöka viss form av sjukvård, krävs först ett godkännande av kvinnans manliga förmyndare. Saudiarabiens kung upphävde ett långvarigt förbud för kvinnor from juni 2018. Vilket var det tror ni?

SVAR: Förbud mot att kvinnor får köra bil.

 

Fråga 2

Även om kvinnor nu får köra bil i Saudiarabien finns det en hel del helt vanliga saker som kvinnor i Saudiarabien inte får göra. Vilka av nedanstående saker får kvinnorna inte göra utan att en manlig förmyndare godkänner det:

 • Gifta sig.
 • Skilja sig.
 • Öppna bankkonto.
 • Skaffa pass.
 • Släppas ur fängelse.
 • Fatta beslut kring sina barn.
 • Resa med sina barn.
 • Resa själva.

SVAR: Samtliga saker är förbjudna enligt Saudisk lag utan tillstånd av en manlig förmyndare.

 

Fråga 3

I många länder går inte flickorna i skolan. Utan utbildning får de inga kunskaper om hur man sköter sin hälsa och undviker smitta och inte heller någon möjlighet att stärka sin ställning i samhället. Försök att komma på tre olika anledningar till att så många flickor inte går i skolan.

SVAR: Det finns många skäl till att flickor inte får gå i skolan, här är några exempel:

 • De ses som mindre värda än pojkar, eftersom de inte förväntas försörja någon utan ändå ska gifta sig. Det finns alltså ingen vinst med att investera tid och pengar på sina döttrar.

 • De tvingas sköta hem och småsyskon.

 • Familjen har inte råd med skolavgifter och då prioriteras sönerna.

 • Ohygieniska skoltoaletter innebär svårigheter – vissa flickor kan inte gå i skolan när de har mens.

 • Om skolan ligger långt bort är föräldrarna rädda att flickorna ska bli överfallna på vägen dit.

 • När könen delar toalett i skolan vägrar en del föräldrar låta flickorna gå.

En annan orsak är tidiga äktenskap, där tonårsflickor tas ur skolan och tvingas gifta sig. Varje dag gifts 47 000 flickor bort i världen. Därmed blir många gravida redan i tonåren och får aldrig en chans att utbilda sig eller välja vad de vill i livet.


 

Vill ni i klassen jobba vidare kring jämlikhet och orsaker till ojämlikhet kan ni till exempel läsa vidare på Unicefs hemsida.

Ni hittar även ytterligare en resurs under namnet: Internationella kvinnodagen – film  och lärarhandledning.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.