Gå direkt till innehållet

I denna resurs ska eleverna söka svar på frågan: hur kunde tyskarna låta Hitler avskaffa demokratin och varför reagerade människor inte mer mot Hitlers behandling av judarna (observera att materialet inte inbegriper Förintelsen). Utöver de historiska frågorna får eleverna möjlighet att diskutera hur behandlingen av minoriteter är en viktig del av demokrati och hur sårbar demokrati är. 

I resursen illustreras hur Hitler gav majoriteten välfärd, ordning och nationell stolthet i utbyte mot frihet och att medborgarna skulle blunda för vad han gjorde mot politiskt oliktänkande och framförallt för vad han gjorde mot den judiska minoriteten.

Planeringen av materialet omfattar:

  1. Inledande föreläsning om hur Hitler blev Tysklands rikskansler (1918 – 1933). 
  2. Genomgång tillsammans år för år av tiden 1933 – 1938.
  3. Eleverna jämför och diskuterar sina resultat.
  4. Eleverna diskuterar och besvarar huvudfrågan.

Samtliga dokument samt fullständig instruktion till läraren bifogas nedan


Övningen “Vad kostar demokratin och är den värd sitt pris?” är gjord av pedagogen Paul Salmons

Lärarinstruktion


Inledande föreläsning: Adolf Hitler blir Tysklands rikskansler


Text för genomgång av bildspel till ”1933-1938”


Bildspel ”Tysklands utveckling 1933 – 1938”


Graf för eleverna att fylla i under bildspelsgenomgång


Tabell för ”Vad kostar demokratin?”


Arbete med uppgiften ”Vad kostar demokratin”


Koppling till läroplanen för grund – och gymnasieskola

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.