Gå direkt till innehållet

För att motivera eleverna att prata och träna på uttal samt få dem att utöka sitt ordförråd kan man få dem att prata om saker kopplade till deras vardag och redovisa detta på ett roligt sätt. Målet med denna resurs är att medvetandegöra eleverna om sitt eget aktiva lärande genom att på egen hand lära sig enkla fraser och ord för kläder och färger. Detta ska de sedan redovisa i form av en kort video.

 

 

Om resursen

 

Koppling till Lgr11

 

Förmågor engelska

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Denna resurs går även att använda i moderna språk.

En trend i sociala medier har länge varit att lägga upp bilder eller videos på dagens outfit och beskriva vilka kläder man har på sig för dagen, självklart uppbackat av köpta inlägg av influencers men jag tänkte att vi kunde utnyttja idén för en enkel och kul språkövning.

Här kan man även passa på att göra eleverna medvetna, kritiska konsumenter genom att låta dem förstå att de flesta av som bloggar eller vloggar är sponsrade och att det egentligen handlar om “dold reklam”.

Eleverna ska i grupper om två eller tre elever göra varsin kort film på max en minut med hjälp av sina mobiler där de presenterar vad de har på sig idag och varför. En filmar och en berättar, och till detta får de en lärloop med följande steg som verktyg.

 

Gör så här

  • Think – Tänk igenom vad du vill säga, skriv manus eller stödord om du vill men du ska inte läsa innantill under filmningen.
  • Research – Undersök om du behöver mer kunskap. Vill du utöka ditt ordförråd eller bättra grammatiken? Internet är vackert och har ditt svar.
  • Practice – Träna på vad du vill säga.
  • Record – Spela in filmen.
  • Watch – Titta på filmen tillsammans.
  • Review  – Granska för att se om det något du vill ändra på. Kan du bättre? Stakade du dig någon gång så gör det absolut ingenting men vill du göra ett nytt försök så får du så klart göra det.

När du är nöjd skickar du in filmen till läraren.

Som lärare kommer du att få en fin dokumentation på hur eleven pratar. Något som kan sparas och tas upp senare för att för eleven åskådliggöra dennes utveckling.

 

Todays outfit.png

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.