Gå direkt till innehållet

Den 14 maj firas teckenspråkets dag. Samma datum år 1981 fastslog den svenska riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Värt att fira! I den här resursen kan du lära dig mer om teckenspråket och göra en övning eller två.


Om det svenska teckenspråket

 

Teckenspråket – ett av Sveriges minoritetsspråk?

Det finns cirka 30 000 teckenspråksanvändare i Sverige i dag. För dem är teckenspråket ofta helt centralt i deras vardag. Sverige har fem officiella minoritetsspråk  men det svenska teckenspråket räknas inte som ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk. Även om teckenspråket uppfyller de flesta kriterierna för att vara ett minoritetsspråk så hamnar det utanför. Det beror på att minoritetsspråk måste vara talade språk. Teckenspråket har dock en särskild ställning i det svenska samhället och bör jämställas med de officiella minoritetsspråken. 

 

Språklagstiftning

Språklagen från 2009 inkluderar svenskt teckenspråk. I lagen står det att det allmänna (stat och kommuner) har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Stat och kommuner ska se till att teckenspråket kan användas inom exempelvis utbildning och att man kan använda tolkservice och ge samhällsinformation på teckenspråk. Den som är döv eller hörselskadad, och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. Lagen signalerar att det svenska teckenspråket är betydelsefullt. 

 

Teckenspråkets historia

Det svenska teckenspråket är ett naturligt språk. Det innebär att språket har vuxit fram i kontakten mellan döva istället för att ha skapats vid något speciellt tillfälle för döva.

I Sverige grundades den första dövskolan 1809. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började döva organisera sig och flera dövföreningar bildades. De blev mötesplatser där man kunde använda sitt eget språk, vilket innebar att teckenspråket utvecklades och standardiserades. Teckenspråket har dock en betydligt längre historia än så. Historiska källor visar att teckenspråket användes redan under romartiden. I Spanien bedrevs undervisning för döva barn i adliga familjer under 1500-talet. Runt tvåhundra år senare började man bedriva allmän undervisning i Frankrike och Tyskland och under 1800-talet bildades många dövskolor i Europa och Amerika. 

Källa: Institutet för språk och folkminnen


Tips!

Vi tipsar om appen ”Svenskt teckenspråkslexikon – 15000 tecken att lära sig”. Svenskt teckenspråkslexikon är en enkel men användarvänlig app där du hittar 15 000 st tecken på svenska (teckenspråk är alltså inte ett internationellt språk, utan alla länder har sitt eget teckenspråk). Du väljer ett ord och ser sedan en kort filmsekvens där personen tecknar samtidigt som ordet mimas. När du lär dig teckenspråk är det viktigt att både teckna och säga/mima ordet eftersom en person med hörselnedsättning läser dina läppar och mimik.


 

Övningar / teckenspråk

 

Handalfabetet / teckenspråk

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.