Gå direkt till innehållet

Det här är en resurs som hjälper elever som lider av talängslan och som ger dem effektiva strategier. Strategierna är hämtade från boken ”Talrädsla i skolan” (2017) av Daniel Sandin. Upplägget utgår från hur gymnasieläraren Camilla Lindskoug har jobbat med en grupp elever som behövde extra stöd med sin talängslan. Du kan så klart anpassa upplägget så att du jobbar med det i helklass. 

 

Här hittar du ett upplägg och innehåll utifrån sex träffar:

 • Tillfälle 1-3: olika verktyg
 • Tillfälle 4-6: olika taluppgifter
 • Google Presentationer med upplägg, innehåll och uppgifter
 • Beskrivning och kommentarer av upplägg
 • Loggbok

Träff 1-3: Tre olika verktyg

Vid de tre första tillfällena presenterar jag tre olika verktyg:

 • Det första handlar om att våra tankar om oss själva påverkar våra känslor.
 • Det andra handlar om hur vi kan lura vårt nervsystem med hjälp av andningsteknik.
 • Det tredje handlar om att vårt kroppsspråk påverkar vårt självförtroende och att man kan påverka det med hjälp av ”power poses”.

 

Träff 1: Tala – tankens kraft

 

Träff 2: Tala – vad händer i kroppen?

 

Träff 3: Tala – kroppsspråket påverkar självbilden!

 


Träff 4-6: Tre olika taluppgifter

Vid de tre sista tillfällena får eleverna tre olika uppgifter där de ska presentera muntligt. Svårighetsgraden på uppgifterna stiger successivt dels genom att bli allt mer lika den typ de förväntas hålla i skolan, och dels genom att de genomför själva talen på olika sätt (sittande, stående, i ring, framme vid tavlan, för allt fler personer). Eleverna väljer själv nivå av utmaning på den sista punkten. Det viktiga är att de försöker flytta gränsen vid varje tillfälle.

 • I den första taluppgiften ska eleverna berätta om sin morgon på ett väldigt detaljerat sätt.
 • I den andra taluppgiften får eleverna sammanfatta information som de var delvis bekanta med eftersom vi hade arbetat med innehållet precis innan vi träffades i talgruppen.
 • I den tredje taluppgiften får de olika korta, helt okända artiklar om ny forskning som de ska sammanfatta (från tidskriften Modern psykologi).

Varje pass avslutas med att eleverna skriver loggbok där de reflekterar över det vi har gjort på lektionen och kring vad de är redo för i nästa steg. Poängen är att hela tiden utmana sig själv.

 

Talövning 1

 

Talövning 2

 

Talövning 3

 


Tankar om framtiden

Väl medveten om att de här sex tillfällena är otillräckliga för att helt råda bot på elevernas talrädsla har jag funderat på hur man kan fortsätta. Det förslag jag presenterar för eleverna är:

 • Att de framöver på svenskan kommer att presentera inför varandra i vår talgrupp. 
 • Att jag kommer att kontakta deras andra lärare för att de också ska kunna använda sig av denna konstellation vid muntliga presentationer. Tanken är sedan att gruppen ska ökas på successivt. Vid den sista talövningen vi hade tillsammans fick jag t.ex. lov att ta med mig en kollega (valet föll på en synnerligen omtyckt mattelärare, som blev glad och rörd över att ha blivit utvald av eleverna).
 • Det tredje är att vi kommer att ha uppföljningsmöten under våren.

För min del har arbetet inneburit en väg som kan leda framåt för mig som pedagog, men framförallt för de elever jag undervisar. För dessa har en dörr öppnats där tanken att de kan bli någorlunda bekväma talare inte längre låter helt befängd. 

 

Har du frågor eller funderingar kring resursen får du gärna kontakta mig på: camilla.lindskoug@skola.malmo.se

________________________________________________________________

Blir du nyfiken på fler resurser av Camilla Lindskoug hittar du några här:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.