Gå direkt till innehållet

Tillsammans rustar vi eleverna för vidare utbildning och arbetsliv!

Studie och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld är viktigt för att eleverna, under sin skoltid, ska samla på sig kunskap och erfarenheter inför sina framtidsval.  

En väl utvecklad studie- och yrkesvägledning ökar elevernas motivation och bidrar till högre måluppfyllelse. Detta leder i sin tur leder till minskat socialt utanförskap för alla elever, inte minst för barn i utsatta livssituationer.

Vägledning integrerad i undervisning (lärarens ansvar), information och vägledningssamtal (studie- och yrkesvägledarens ansvar) ska ge eleven valkompetens inför studie- och yrkesval. Genom ”Insikt, Utsikt och Framsikt” tränas eleven att:

  • bli mer medveten om sig själv
  • bli mer medveten om olika valalternativ både vad gäller utbildningar och yrken
  • bli mer medveten om relationen mellan sig själv och olika valalternativ
  • lära sig fatta beslut
  • lära sig genomföra sina beslut.

Malmö stads byggstenar för studie- och yrkesvägledning ger eleverna valkompetens, lust till livslångt lärande och förmåga att kunna möta en arbetsmarknad i ständig förändring.

Läs om massor av lektionsunderlag och inspiration för lärande

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.