Gå direkt till innehållet

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” har tagit fram utbildningsmaterialet ”Rädd eller beredd?” som en uppföljning till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning.  

I tre avsnitt får man följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. I jakten på svar möter Christoffer en frivillig motorcyklist, en psykolog, IT-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning.


I den tillhörande övningen ställs klassen inför ett tänkbart kris-scenario som går att koppla till lokala risker. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska bli stärkta i att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation.

Till övningen hör två olika handledningar.

  • En för ledare av en vuxengrupp
  • En för lärare som ska guida elever.

Lärandemål för elever:

  • att kunna beskriva det egna ansvaret inför olika kriser och ge exempel på vad samhället har för ansvar.
  • att kunna beskriva hur de själva kan påverka sin egen och andras säkerhet vid en kris.
  • att kunna beskriva hur samhälle och individer kan påverkas av olika kriser.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.