Gå direkt till innehållet

Den här resursen är skriven av Miriam Fairbairn som jobbar som idrotts- och förstelärare på Monbijouskolan i Malmö. Hon har jobbat och gått på skolor i både Sverige och utomlands. Miriam har alltid varit intresserad av idrott och lusten väcktes i tidig ålder med basket i Laos. I Malaysia hade hon grymma förebilder som idrottslärare som tog sig an henne. Deras entusiasm och driv smittades av sig och hon tänkte att hon ville överföra samma glädje och lust till att idrotta till nästa generation. Hennes erfarenheter av idrottsdagar och schemabrytande dagar har varit mycket positiva.

Här får du ta del av Miriams tankar och upplägg kring hur man kan ordna idrottsdagar med stort elevansvar för en starkare gemenskap i och utanför skolan. Du får också massor av förslag på vad du kan fylla en idrottsdag med!

Varför idrottsdagar?

Idrotten har för många barn stor betydelse. Den skapar möten mellan elever, lagarbete, kompromiss- och samarbetsförmåga, ömsesidigt stöd och uppmuntran. Eleverna lär sig också att hantera motstånd och motgångar.

När elever känner gemenskap med varandra ökar chanserna till bättre samarbete. När elever samarbetar och känner sig trygga på skolan, ökar också chansen att både elever och pedagoger runt om på skolan kan varandras namn. Det finns många sätt att hjälpa elever att bygga goda relationer till varandra – att orda idrottsdagar där elever lär elever är ett sätt.

 

Hur anordna idrottsdagar – elever lär elever

När man planerar idrottsdagar är det viktigt att se helheten och att inte tänka så mycket på hinder. En stor fördel är att ha en chef som stöttar aktivitetsdagar.

Jag har haft lite olika upplägg på idrottsdagarna jag har anordnat. Framförallt har jag valt att elever från åk 6 får i uppgift att lära ut aktiviteter till de yngre eleverna på skolan. Min erfarenhet är att eleverna blir mer insatta i det de ska lära ut. Genom detta, känner eleverna att jag tror på dem utan att behöva säga det. De växer och känner sig stolta.

Eleverna arbetar i grupp för att bestämma vilken aktivitet idrottsdagen ska ägnas åt – att få delta i detta förarbete är en del av lärprocessen för eleverna. Att ge dem ansvar och förtroende att lära ut är ett sätt att visa att jag tror på dem utan att behöva säga det vilket har skapat en ömsesidig respekt.


Gemensam idrottsdag med ultimate frisbee

Här kan du läsa om exempel på en gemensam idrottsdag med Ultimate frisbee. Bakgrunden till samarbetet med andra skolor är kopplat till Grundskolefotboll mot rasism. Grundskolefotboll mot rasism är ett projekt som skapar viktiga möten mellan olika skolor och elever. Ett delmoment i projektet som jag planerade var ett möte mellan vår skola och Rosengårdsskolan tillsammans med idrottsläraren Jenny Mattsson. I det upplägg som presenteras nedan så har vi jobbat med Ultimate frisbee under ungefär 5 veckor. Eleverna från Monbijouskolan skulle lära ut sporten Ultimate frisbee till eleverna i årskurs 6 på Rosengårdsskolan.

 

Om Utlimate frisbee

Ultimate är en av världens snabbast växande lagidrotter. Den viktigaste regeln i spelet är The Spirit of the Game, alltså den regel som lägger hela ansvaret hon spelaren. Det finns inga domare i Ultimate, så istället är det spelarna som tar fullt ansvar för sina handlingar. Inom Ultimate betonas vikten av fair play och rent spel. Tävlingsinriktat spel uppmuntras, men under inga omständigheter på bekostnad av respekten för motståndaren, regelefterlevnad och spelglädje.

 

Exempel på Spirit of the game:

 • Informera en lagkamrat om de har gjort en fel, onödig påkallning eller orsakat en foul eller överträdelse.
 • Ta tillbaka en påkallning om den inte var nödvändig, alternativt var korrekt men inte hade någon inverkan på spelet.
 • Reagera lugnt vid oenighet eller provokationer.

 

Tydliga brott mot Spirit of the game:

 • Farligt spel och aggressivt beteende
 • Avsiktliga regelbrott
 • Hånfullt agerande mot motståndare
 • Respektlöst firande efter mål
 • Felaktig påkallning till följd av tveksam påkallning från motståndare.

 

Upplägg av den gemensamma idrottsdagen

 • Vi delade upp klassen i 3 grupper (liten klass med ungefär 5 elever i varje grupp).
 • Eleverna fick själva välja tre olika kastövningar som de ville lära ut till eleverna i den andra skolan under runt 60 min.
 • Därefter blandade vi lagen med elever från båda skolorna och spelade vänskapsmatcher i cirka 90 minuter.

Läs en artikel om samarbetet med Ultimate frisbee.


 

Exempel på andra idrottsdagar

Vissa idrottsdagar/aktivitetsdagar håller elever från årskurs 6 i olika stationer och aktiviteter. Eleverna skriver en detaljerad planering där de planerar stationerna och skriver ner det material de behöver. På idrottsdagen har jag alltid en pedagog som är kopplad till stationen och en eller två pedagoger som följer elevgruppen.

På andra idrottsdagar blandar jag alla elever från årskurs 1-5 (När åk 6 håller i stationerna) och andra gånger delar jag upp och anpassar stationerna och har blandade grupper 1-3 och 4-6. Jag ser stora fördelar med att blanda alla elever stället för att köra klassvis eller årskursvis. Dels får eleverna och pedagogerna lära känna varandra bättre och ofta hjälper de äldre eleverna de yngre.

 

Saker att tänka på när du planerar idrottsdagar:

 • Planera noga upp hur lång tid som behövs på de olika stationerna.
 • Tänk på att även planera in tid för förflyttning mellan olika stationerna.
 • Planer tidsutrymme för alla pedagoger att ta rast.
 • Skriv en sammanfattning om idrottsdagens upplägg så att alla pedagoger på skolan är insatta i vilka stationer och grupper de ska medverka i.
 • Dela dagens schema i ett drive-dokumentet så att alla får tillgång till det.
 • Boka eventuella lokaler i tid. Beroende på aktivitet så kan det ibland vara svårt med lokaler.

 

Tips på olika idrottsdagar!

Nedan följer några tips på roliga idrottsdagar som du kan inspireras av.

 

Vinter-OS

Heldag för hela skolan. Åk 6 planerar och håller i aktiviteterna på skolan tillsammans med en pedagog.

Aktiviteter: 

 • Curling (med ärtpåsar i idrottshallen)
 • Skidskytte
 • Ishockey (bandy)
 • Tipsrunda med OS historia
 • Brottning/boxning
 • Pingis

Skoljoggen med extra aktiviteter 

En heldag för hela skolan. Låt Skoljoggen ta plats under en timme i Pildammsparken. Därefter kan eleverna gå runt till olika stationer klassvis.

Aktiviteter:

 • Konditionsträning 2 stationer
 • Orientering
 • Skapa konstverk från material i naturen
 • Lekar 2 stationer

Monbijouspelen (vår egen version av OS)

En heldag för hela skolan. Åk 6 planerar och håller i aktiviteterna på skolan tillsammans med en pedagog.

Aktiviteter

 • Rockringslek (sten, sax, påse)
 • Fotboll
 • Boxning
 • Kickboxning
 • Bild
 • Kahoot
 • Problemlösning
 • Uno/kortspel
 • Mastermind
 • Shuffleboard
 • Lekar

Fotbolls VM på Malmö IP 

Passar för en halvdag med blandade årskurser: F&1, 2&3 och 4&6. Låt varje lag få ett land de ska representera. Avsluta gärna med att Åk 6 elever spelar en match mot pedagogerna på skolan då hela skolan tittar och hejjar på.


Aktivitetsdagar 

Fyll en aktivitetsdag med olika inslag. Avsluta med att åk  6 elever spelar brännboll mot pedagogerna.

Aktiviteter

 • Brännboll
 • Dubbelboll
 • Ultimate frisbee
 • Orientering
 • Lekar

Friidrottsdagar 

Handbollsturnering:

Blanda lag  i åk 4-6. Pedagoger håller till på stationer i klassrummen och på skolgården. Åk 6 elever får ett schema och ansvarar för sitt lag under dagen.

Aktiviteter i klassrummen när man inte spelar matcher:

 • Bygga robot
 • Hela havet stormar
 • Kahoot
 • 36 leken
 • Andra lekar utomhus

Ultimate frisbee turnering

Blanda lag i åk  3-6. Låt en pedagog vara kopplad till varje lag. En pedagog håller i aktiviteter.

Aktiviteter i klassrummen när man inte spelar matcher:

 • Bygga robot
 • Hela havet stormar
 • Kahoot
 • 36 leken
 • Lekar utomhus

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.