Gå direkt till innehållet

Hur ofta samtalar eleverna egentligen med andra vuxna om livet? Det finns studier som visar att ungdomar pratar med sina närmsta vuxna ca 3–15 minuter per dag.

Många ungdomar upplever att något är ”fel” i deras liv, men har inte verktyg att sätta ord på vad det är som händer. I den här resursen får du en guidning om hur du kan samtala med elever för att de ska bli medvetna om sin situation och sitt agerande för att jobba mot en förändring – allt för må bättre och för att få motivation och ork att lära.

/ Helena Thelander, vårdlärare på Universitetsholmens gymnasium

KASAM – känsla av sammanhang

Jag tror mycket på samtalet som ett viktigt verktyg för att skapa motivation hos eleverna och även förebygga att de mår dåligt psykiskt. Samtalet blir ett verktyg för eleven att få en känsla av sammanhang då hen sätter ord på sina erfarenheter och sina problem för att sedan kunna göra något åt det.

Den amerikanske professorn i sociologi, Aaron Antonovski, fann i sin forskning att en känsla av sammanhang, KASAM, gör att man kan klara motgångar bättre. Han studerade måendet hos kvinnor som överlevde andra världskrigets koncentrationsläger. Han undrade hur kunde det komma sig att en del av kvinnorna hade ett gott hälsotillstånd? Hans slutsats blev att individens känsla av sammanhang avgör hur stresstålig han eller hon är.

Begrepp inom KASAM är:

 • begriplighet
 • hanterbarhet
 • meningsfullhet

Genom samtal kan människan använda sig av dessa begrepp och lära mer om sig själv och sina styrkor.

 

Motiverande samtal

Genom Motiverande samtal, MI, kan eleverna bli mer medvetna och därmed skapa positiva förändringar.

När vi kan berätta för någon om våra problem eller funderingar så blir problemen också synliga för oss själva. I samtalet berättar man inte bara för den andra som lyssnar utan även för och till sig själv. Elevens inre dialog och kommunikation går igång och man sätter ord på sina problem.

Motiverande samtal är planerad och strukturerad kommunikation. Det handlar om att lyssna med empati, medkännande och att kunna ställa ”öppna frågor”. Öppna frågor stärker egenreflektionen.

 

Öppna frågor:

 1. Hur vill du ha det? (VILJAN)
 2. Vad skulle du behöva ändra? (BEHOVET)
 3. Vilka är skälen till att du vill eller behöver ändra? (SKÄLEN)

Frågorna ger eleven tid för en inre dialog och reflektion och skapar då egna svar för beslut och om förändring.

 • Får en tydligare bild och grepp om vad som händer i livet.
 • Ser att de själva har kraft att förändra.
 • Ser om de behöver be om hjälp.
 • Ser hur de kan hantera situationen.

Det som krävs av lyssnaren är att fokusera helt på eleven. Det är viktigt att undvika att:

 • Argumentera
 • Lägga till rätta
 • Övertala
 • Visa på alternativ

Detta för att eleven ska i denna stund få tid till att själv hitta svaren och kunna sätta ord på dessa. Samtal kräver därför tid och lugn och ro! När eleverna får erfarenhet av Motiverande samtal kan de själva skapa en inre dialog.

Lärare kan stödja eleven genom att ställa frågor som hjälper eleven till egenreflektion. Eleverna lär sig sedan ställa frågorna till sig själv … Eleverna kan spela in sina svar eller kanske börja skriva loggbok som hjälp att prioritera det som är viktigt för dem i livet.

 

Som lärare behöver du:

 • Kunskap om Motiverande samtal
 • Tid för reflektion och planerande av samtal
 • Plats för samtal – grupprum

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.