Gå direkt till innehållet

”Men varför trycker vi inte bara mer pengar då?” Varje lärare i samhällskunskap har fått frågan av en elev någon gång och eftersom även vuxna ibland faller i fällan (även finansministrar) är det därför viktigt att förklara inflation på ett sätt som gör att detta abstrakta koncept förstås av alla. I denna resurs ger en mindre klok finansminister ut en miljon till varje svensk – och vi följer sedan resultatet.

 

Inflation – en sede(l)lärande historia om en missriktad gåva

 

Förankring

Resursen ”Inflation – en sede(l)lärande historia…” rör det centrala innehållet i samhällskunskap som finns beskrivet under ”Samhällsresurser och fördelning”. Att förstå inflation behövs för att förstå hur offentlig och privat ekonomi hänger ihop och även hur länders ekonomier hänger samman.

 

Förberedelser för läraren

Denna resurs rör inflation specifikt. Den förutsätter att du som läraren redan har gått igenom vissa grundläggande begrepp i ekonomi för eleverna. Att de har viss koll på hushållens ekonomi etc.

Ta fram (kopiera) den bifogade presentationen och läs igenom den. Anpassa vid behov. För en lägre årskurs kan det kanske finnas behov av att plocka bort något krångligt och för en klass som redan har viss förförståelse kan ämnet fördjupas långt bortom den basnivå som presenteras här. Gör dig bekant med materialet så att du kan besvara eventuella frågor eleverna ställer. Fundera på om du vill ha med bild 4 i presentationen eller om du vill ersätta det med förslag från klassen –  på det sätt som jag beskriver nedan.

 

Genomförande: inledning med förklaring till övningen

Denna presentation körs bäst i klassrummet (hellre än att distribuera ut kopior till eleverna i tex. Classroom). Du vill som lärare kunna styra takten och pausa där det behövs.

  • Kör presentationen från början. Förklara vid bild två på vilket sätt pengar stimulerar ekonomin som finansminister Krona tänker – om ni inte i klassen redan pratat om stimulanspaket och dylikt.
  • Pausa vid bild tre. Alla dessa svenskar som fått en miljon inkluderar givetvis alla i klassrummet. Ge eleverna en chans att tänka på vad de själva skulle göra om de hade en miljon. Gå runt och lyssna lite vad de säger.
  • Plocka vid behov bort bild fyra. Chansen är mer än god att någon eller några i klassrummet skulle köpa sig en sportbil om de fick en miljon. Det är trots allt en ganska vanlig dröm hos många bilintresserade elever. Det är också en klassisk symbol för framgång. Om du har elever som ändå tänker i de banorna så är det ju bättre att fråga dem i helklass och sedan använda dem som exempel – än att använda den påhittade Elmira.
  • Stanna sedan på bild fem och ställ frågan till eleverna? Vad händer när Elemira/Elev X kommer till bilhandeln för att köpa sin sportbil. Ge dem tid att fundera och spekulera – i grupp om det är lämpligt i klassen.
  • Gå sedan igenom resterande bilder men häng om dem på de svar du får av eleverna. Hoppa mellan bilderna vid behov för att bekräfta det eleverna kommer fram till etc. Låt det ta tid och använd hellre fem extra liknelser och exempel än en för lite. Inflation är ett ämne som är krångligt och abstrakt och det tar tid för många.

 

Resurser

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.