Gå direkt till innehållet

Bakom det här arbetet står Grundskolefotboll mot rasismer – för allas lika värde i samarbete med Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad.

Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har under våren 2020 lyssnat av unga malmöbors upplevelser av hat och hatbrott. Ungdomarna som forumet har träffat representerar de grupper som enligt Brottsförebyggande rådet är mest utsatta: judar, muslimer, kristna, afrosvenskar och hbtq+-personer.

Det här materialet hjälper dig att utbilda om och diskutera hatbrott och skapa ett tryggt samtalsklimat i klassrummet där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra. Materialet presenterar bland annat:

 • ungas upplevelser av hat och hatbrott
 • hatbrottets natur
 • polisens arbete
 • vad vi kan göra när vi blir vittne till hatbrott eller blir utsatt
 • vad forskningen säger
 • diskussionsfrågor

Du får alltså med dig både ungas upplevelser samt bakgrundsmaterial.


Undertexter till filmerna får du genom att klicka på knappen under filmen på Youtube.


Fem filmer

I den här resursen kan du lyssna på fyra filmer från fyra ungdomar som berättar om diskriminering. Du får också tillgång till en film som förklarar bakgrunden och målet med ”Forum för demokrati och mänskliga rättigheter”.

 1. Film som förklarar Forum för demokrati och mänskliga rättigheter (1.50 min)
 2. Film med Jasmine om afrofobi ( 5.29 min)
 3. Film med Mira om antisemitism (3.19 min)
 4. Film med Maya om antikristianism (5.34 min)
 5. Film med Abrar om islamofobi (4.41 min)

Fördjupningar

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.