Gå direkt till innehållet

I den här lektionen får du exempel på olika sorters meningsfullt lärande. Syftet är att du ska få inspiration och idéer till hur du kan använda ta med dig meningsfullt lärande i klassrummet. 

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


 

Exempel på meningsskapande aktiviteter

 

Fotovägg

Något jag har haft stor användning av i klassen är fotoväggen. Inspirationen kommer från boken ”Lärande lek i förskoleklass”

Vi tog ett foto av varje barn under inskolningen. När barnen sedan började i förskoleklassen satt bilderna på väggen med barnens namn under. Detta underlättade för personalen att lära sig namnen på barnen. De som inte kunde skriva sitt namn kunde ta hjälp av fotoväggen och behövde inte vänta på att personal blev ledig att hjälpa till. Namnlapparna satt på egna lappar under fotografierna och vi kunde ta ner och använda dem i andra aktiviteter också. Ville något göra något till en kompis kunde de se på väggen hur kompisens namn stavades. Vi har verkligen haft stor nytta av fotoväggarna genom åren. 

Glöm dock bara inte att se så att ni har tillåtelse att sätta upp barnens foto och namn på väggen! 

Syntolkning: Bilderna i resursen är enbart dekorativa och innehåller exempelbilder på det som beskrivs i texten.

 

Halloween

När oktober närmar sig sitt slut och affärerna börjar fyllas med pumpor och skelett så brukar många barn börja prata om Halloween. Vi har de senaste åren haft Halloweenfest i klassen dagen före novemberlovet, och några veckor före berättar vi till barnens stora jubel att den ska bli av. Vi ber om deras idéer till vad vi ska göra på festen och därefter får de i par eller mindre grupper skriva eller rita vad de vill göra på festen. 

 

Önskelista

Att i juletid hämta ett gäng leksakskataloger och lägga fram fina pennor och papper är ett sätt som brukar locka fram till mycket skrivande till jul. Beroende på var i skrivutvecklingen barnen är väljer de att själva skriva, skriva av från tidningen eller rita vad de önskar sig i julklapp.

 

Varningsskyltar

Barnen ville skapa “katapulter” med kaplastavar vilket inte är en helt okomplicerad lek. I stället för att säga absolut “nej” så bad jag dem att bygga sina katapulter där ingen annan eller annat kunde träffas. De fick också i uppgift att skriva små lappar med “varning” för katapulten. Detta tyckte alla var en bra idé! 

 

Teckningar

Många barn älskar att rita och fylla i målarbilder. Vi fick många önskemål varje vecka om vilka målarbilder vi skulle skriva ut. En dag kom vi på idén att göra en önskelåda där barnen fick skriva eller rita på en lapp vad de ville har för målarbilder. Vi tömde lådan en gång i veckan och visade i samlingen vilka nya bilder vi skrivit ut. Detta inspirerade ofta fler barn till att skriva ett önskemål

 

Önskefredag

Vissa fredagar hade vi önskefredag i klassen. De barnen som ville fick själva önska vad vi skulle göra genom att skriva en lapp och lägga i en låda. Vi drog en lapp för att se vad vi skulle göra kommande fredag. 

 

Kösystem

Vi hade ett litet snickarrum under en tid som många ville vara i men vi hade bara plats för några åt gången. En elev hjälpte då till att göra en kölapp. Barnen som ville snickra kunde skriva sina namn på köplappen. 

 

Lära av varandra

Istället för att vänta på hjälp från en vuxen uppmanar vi eleverna till att ta hjälp av varandra och erbjuda hjälp till en kompis. Eleverna slipper inte bara vänta på hjälp utan får också lära sig att hjälpa till och ta emot hjälp från kompisar. De lär sig också att lyssna, förklara och instruera. 

 

Kurser

Elever som kommer och visar något de lärt sig vill ibland lära sina kompisar. Då uppmanar vi till att hålla kurser vilket brukar vara populärt. Det skrivs en lapp om kursen och därefter kan kompisarna anmäla sitt intresse. Vid en bestämd tidpunkt någon dag senare håller kompisen sin kurs. 

 

Sortera 

Genom att räkna och sortera figurer får du in matematiken som meningsskapande aktivitet.

(Bidrag från Annika Almander, Furulundsskolan i Halmstad)

 

Subtraktion

Om du för protokoll samtidigt som du bowlar får du in subtraktion i leken! 

(Bidrag från Annika Almander, Furulundsskolan i Halmstad.)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.