Gå direkt till innehållet

I den tredje och sista delen är det dags att bygga och gestalta ett föremål, kanske ett djur. I den här delen får du ett systematiskt upplägg hur barnen kan jobba med att fundera över vilka former de ska jobba med, hur de kan skapa en grundkonstruktion samt förmedla ett uttryck. 

Du hittar så klart lärandemål kopplat till uppgiften.

(Tillbaka till startsidan för arbetsområdet)


 

Undersökande gestaltning av till exempel djur

 

Syfte

Nu är syftet att gestalta något föreställande. Att gestalta något föreställande i lera handlar om att få förståelse av att helheter består av delar.

 

Uppgift

Välj ut ett djur (eller något annat existerande som barnen är intresserade av). Förbered ett underlag om hur djuret ser ut. Skriv ut bilder eller hitta en leksak som föreställer djuret. Undersök nu, tillsammans med barnen, djurets olika delar. Djuret har kanske en kropp, ett huvud, ben, en svans … 

 

Geometriska former

Vilka geometriska former liknar djurets olika delar? Är huvudet ett klot, eller kanske äggformat? Kroppen kanske är mest lik en kub, benen en cylinder. Man kan undersöka detta genom att rita på bilderna med en blyertspenna. Visa gärna genom att själv undersöka en bild med pennan. Se exemplet nedan.

Bilden föreställer en hund med geometriska figurer

 

Delar för att bygga en helhet

Kom tillsammans med barnen fram till vilka olika delar ni behöver för att kunna bygga djuret. Forma delar av lera. Om man tar leran ur ett nytt paket är det för hållbarheten bäst att bearbeta leran så lite som möjligt. Skär ut de olika geometriska formerna. Cylindrar och klot behöver såklart bearbetas lite för att få till det rundade. När ni har delarna foga samman med teknik och erfarenheter från del 2.

 

Grundkonstruktion

Om djuret har tunna ben, hur kan vi få det att stå? Behöver benen bli lite tjockare, kan vi lägga till något i skulpturen som stöttar upp kroppen? Ska djuret ligga eller sitta? När man har fått ihop en grundkonstruktion av djuret kan man fundera på ytan. Hur ser djurets päls ut och hur kan man göra för att få leran att se ut så?

 

Uttryck

Fundera sen över vilket uttryck ni vill att djuret ska ha. Är det en glad och nyfiken hund och hur ser den ut? Stora ögon och kanske spetsade öron? Eller är det en arg hund? Hur ser den ut? Smala ögon och fällda öron? Man kan med fördel göra detta som ett grupparbete, att göra ett djur gemensamt. Men såklart går det även bra att göra det individuellt så att alla gör var sitt djur.

 

Samtal och frågor

Ställ frågor kring kroppens olika delar.

 • Vilka hänger ihop och var sitter de samman?
 • Hur behöver vi göra för att konstruktionen ska hålla?
 • Vilket uttryck vill vi ha i djuret? Är den busig? Hur ser en busig hund ut? Hur ser den ut på ytan?

Samtala om detalj och helhet och vad uttrycket berättar.

 

Exempel på lärandemål:

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om (…) djur
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Förståelse för (…) form
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form
 • intresse för berättelser, bilder (…) samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Skrivet av Susanna Maier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.