Gå direkt till innehållet

När barnen har bekantat sig med leran är det dags för att sammanfoga delarna genom konstruktionstekniker. Hur du kan jobba och med vilka lärandemål hittar du här!

(Tillbaka till startsidan för arbetsområdet)


 

Konstruktion

 

Material

 • keramiklera
 • tandborste
 • verktyg att dela lera med
 • slicker

Slicker är lera uppblandat med vatten till en gröt. Den används som ett slags klister. Många barn uppskattar att göra slicker. Förvara i en burk med lock.

 

Syfte

Syftet är att konstruera genom att sammanfoga delar. När barnen har bekantat sig med materialet och känslan det ger kan det vara dags att introducera en av många konstruktionstekniker. 

 

Uppgift

Erbjud leran i olika stora kuber. Ge barnen ett uppdrag att bygga något av kuberna: en mur, ett torn, en koja. Gärna tillsammans. Om ni vill bygga något som ska hålla ihop när det har torkat måste ni använda slicker (klistret) när ni sammanfogar bitar.

Använd tandborsten för att rugga upp ytorna och föra på slicker på ytorna som ska sammanfogas. Om man inte vill att skarven ska synas så bearbetar man skarven så att den försvinner.

Om konstruktionen ska hålla måste leran kunna bära sig själv, alltså ju längre upp i konstruktionen ju lättare behöver delarna bli. Man måste också tänka ut hur materialet kan få stöd i konstruktionen för att kunna bära sig själv. För att kunna tänka ut detta kan ett bygge behöva planeras: Vad ska det bli? Hur ser det ut? Var ska man börja byggnationen? Öva och pröva, om det rasar så fundera på varför och prova att konstruera på ett annat sätt för att få det att hålla.

 

Frågor och samtal

Ställ frågor om konstruktion och förutsättningar. Till exempel om lerans form, kuberna.

 • Är en stor bit tyngre än en liten?
 • Står en bred kub stabilare mot underlaget än en på högkant?
 • Hur har ytorna bäst kontakt om man sammanfogar dem?
 • Hur mycket/lite slickers ska användas för att just dessa bitar ska hålla ihop?
 • Vad är det ni vill bygga?
 • Hur ska det se ut? Hur tror vi att vi ska planera för att få det att hålla?
 • Varför tror ni byggnaden rasade? Hur kan vi göra så att det håller?

 

Exempel på lärandemål:

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förståelse för rum, (…) och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (min kommentar: konstruktion handlar i mycket om dessa grundläggande matematiska begrepp)
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Skrivet av Susanna Maier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.