Gå direkt till innehållet

I den här lektionen får du tips på hur du kan tänka och förbereda dig inför uppstart av en ny lekmiljö samt hur du är aktiv och kan utmana i barnens lek. En lekmiljö kan se ut på oändligt många olika sätt. Vissa lekmiljöer tar upp ett helt grupprum medan andra tar upp en väldigt liten yta i klassrummet. 

 En bra sak att ha i åtanke är att du inte ska bygga upp en lekmiljö och sedan är den klar. Lekmiljön blir aldrig helt klar utan syftet är att utmana barnen hela tiden till nya delar i leken och utveckla miljön därefter. Under lekens gång byggs miljön upp.  

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


 

Lektionsinnehåll

 

Före uppstarten är det bra att ha svar på följande frågor: 

 • Vilken lekmiljö ska vi göra? Här är det viktigt att du utgår ifrån barnens intressen.  
 • Var ska lekmiljön finnas? Hur mycket plats finns? Behöver vi möblera om något först?  
 • Hur ska vi bygga upp miljön? Ett tips är att använda sig av saker som är lätta att flytta på/ göra om så att det är lätt att ändra om när det är dags att bygga en ny lekmiljö.  
 • Hur kan vi få in alla barnen i leken?  
 • Ska vi dela upp barnen så att alla är i lekmiljön minst en gång eller ska barnen själv få välja?  
 • Hur organiserar vi så att en aktiv vuxen är närvarande?  

 

Skapa en lärande lekmiljö!  

 • Låt barnen vara med från början! Det är deras lek och intresse som allt ska utgå ifrån. 
 • Låt barnen få prova olika idéer och lösa problem utan att du är för snabb med pekpinnar. Vägled istället förbi de hinder barnen stöter på.  
 • Inspirera till skriftspråk. Vi vill få barnen att känna behov av att skriva och räkna. Ställ fram papper och penna på flera olika ställen. 
 • Var lyhörd. Det som börjar som en affär kanske slutar som en veterinärklinik, för att intresset och leken leder ditåt. Det finns inga regler för hur en lekmiljö ska vara. Det är fantasin som sätter gränser!
 • Utmana med frågor som kan utveckla leken och lärandet:

  • “Hur ska andra kunna veta vad detta är för något? Behöver vi en skylt? Vad ska stå på den?” 
  • “Tänk om det kommer många samtidigt, hur ska vi ordna så det får vänta på sin tur?”
  • “Vad hade vi behövt mer här, och hur kan vi fixa det?”
  • “Hur ska vi komma ihåg vad som finns i lådan?”
  • “Vad kostar den här?”
  • “Har ni en meny jag kan få titta på?”
  • “Kan jag få ett kvitto?”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.