Gå direkt till innehållet

This text offers a different perspective on imperialism, colonialism, and the consequences of each. The speaker in this story offers a good counterpoint to Okonkwo and forces students to address the question: Who are the victims of imperialism?

Read “Shooting an Elephantby George Orwell

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Shooting an elephant”

6. ”SHOOTING AN ELEPHANT” BY GEORGE ORWELL

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer och länkar till ”Shooting an elephant”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.