Gå direkt till innehållet

Detta ämnesområde är framtaget för att arbeta med Micro:bit som ett längre projekt med en klass eller grupp barn. Det finns tre olika typer av uppgifter som är mer eller mindre resultatstyrda. Projektet som helhet passar bäst för elever i högstadiet men ett urval av uppgifterna går även att genomföra med yngre barn.

Loading...
Ovan ser ni en samling av de uppgifter som finns till arbetsområdet. Ni kan även gå med i ett Google Classroom jag skapat för att se hur jag organiserar uppgifterna. Om ni mejlar mig så kan ni även tillfälligt bli tillagda som lärare för att kunna återanvända uppgifter i ett eget Classroom samt kring detaljer om instruktioner till eleverna. Pedagogisk planering finns bifogad eller hittas på Infomentor under namnet ”Malmö Delar – Micro:bit”. Se arbetsområdet som open source. Kopiera, ändra och lägg till hur du vill, men återkoppla gärna till mig via kontaktuppgifter nedan så att jag kan överväga dem i detta dokumentet. 
Inspelningarna har gjorts med den utrustning som fanns att tillgå, därav kvalitén

Detta arbetsområde är uppdelat i tre delar med en projektion där svårighetsgraden och självständigheten ökar.

Lär dig Micro:bit

I den första delen får eleven lära sig grunderna i att programmera en Micro:bit. Man går igenom alla blockkategorier som finns och hur de kan användas för att skapa enkla program. Den här delen är uppdelad i tre nivåer där nivå 3 är den svåraste uppgiften. Det är att föredra att låta eleverna börja på nivå 1 och sen gå upp till nivå 2 och 3 om de själva önskar. När de är nöjda med sina insatser på en specifik uppgift skapar de en länk som de lägga in i Google Classroom.  Till varje uppgift finns en inspelad genomgång (YouTube) där kategorin förklaras samt en video för varje nivå där önskat resultat presenteras. Det finns även ett facit som kan finnas tillgängligt om man kör fast. Till varje uppgift finns även en extrauppgift som eleven kan genomföra om hen vill ha en lite mer självständig utmaning som sätter högre krav på kreativitet och problemlösning.

För att genomföra uppdrag 1-9 behövs: 

För att genomföra uppdrag 10-12 behövs även: 

Gällande servomotorer använder jag motorer som kräver externa batterier (cirka 5-6V) för att fungera med Micro:bit. Detta för att de egentligen är inköpta för Arduino. Ovan länkar jag till motorer som verkar ska fungera med de 3V som kommer från Micro:bit, dock har jag inte provat dem själv.

Styrda projekt

I den andra delen ökar självständigheten. Då beskrivs ett projekt och vad som ska bli resultatet av projektet, men det beskrivs inte hur man ska göra för att nå dit. För att nå dit krävs kreativt tänkande, problemlösning och att man går tillbaka till den första delen och funderar över vad man har lärt sig och hur de kunskaperna kan användas. Det finns projekt i 6 olika nivåer där man väljer vilken eller vilka man ska göra. Svårighetsgraden ökar för varje nivå. Förutom de grundläggande funktionerna så ska eleverna även uppmuntras att lägga till egna funktioner för att göra produkten bättre.

Eget projekt

I den tredje delen är eleven helt självständig. Då ska hen tillsammans med en grupp elever planera, genomföra och utvärdera ett projekt. I planeringsfasen är det fokus på att konkretisera idéen och i utvärderingsfasen på att fundera över sociala och tekniska lärdomar. Eleven ska uppmuntras att inte bara programmera Micro:biten så som den är utan även bygga och konstruera något runt omkring. Det finns flera källor på internet där eleven kan finna inspiration. Gällande bedömning så ligger störst vikt vid den här delen av projektet.

Pierre Sparf
IT-pedagog på Hermodsdalsskolan
076-634 78 04
pierre.sparf@malmo.se
PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet