Gå direkt till innehållet

4. Efterarbete västra Skrävlinge kyrka

A) I Målarbild – Västra Skrävlinge kyrka får eleverna ta hjälp av bilderna från texthäftet när de målar Västra Skrävlinge kyrkas fasad. Målarbilden kan sedan användas som illustrationsbild till texten som eleverna ska skriva i nästföljande punkt.

B) Eleverna arbetar med Beskrivande faktatext om Västra Skrävlinge kyrka. Här ska eleverna välja ut information och i skrift sammanfatta de kunskaper som de tillgodogjort sig under arbetet. Uppgiften syftar också till att utveckla förmågan att skriva faktatexter i ämnet religion.

C) Som avslutning genomförs bedömningsuppgiften Prov Kristendomen, Västra Skrävlinge kyrka.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Efterarbete Västra Skrävlinge kyrka”

Efterarbete västra Skrävlinge kyrka

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.