Gå direkt till innehållet

Under lektionen får eleverna göra två enkla undersökningar om friktion.

Mål: Uppleva vad friktion är genom att undersöka olika ytor och material som rör sig mot varandra.

Material: Blyertspennor, kartong, sandpapper, miniwhiteboardtavlor, bollar/kulor, tyg/filt och planka till lutande plan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Instruktion

Friktion – två enkla undersökningar

Till lärare

Friktion 1

  • Låt eleverna rita med en blyertspenna på olika material, till exempel på miniwhiteboardtavla/plast, på kartong och på sandpapper.
  • Diskutera och resonera med eleverna. Vilka av ytorna går det lätt respektive svårt att rita på?

 

Förklaring

Man pratar om friktion när två ytor rör sig mot varandra. Går det lätt, det vill säga om det är halt, är friktionen liten. Går det däremot trögt heter det att friktionen är stor.

Friktion gör så att föremål som rör sig bromsas. En del av rörelseenergin omvandlas till värmeenergi. Detta kan man känna när man gnuggar händerna mot varandra.

 

Friktion 2

  • Luta en planka mot gradängen så ni får ett lutande plan.
  • Låt eleverna rulla en boll nedför plankan. Titta och notera hur fort den rullar.
  • Lägg sedan tyg/filt på plankan och låt samma boll rulla nedför igen.
  • Jämför farten. Gick det fortare eller långsammare?
  • Diskutera och resonera med eleverna vad skillnaderna beror på.

 

Förklaring

Tack vare jordens dragningskraft rullar bollen nedåt. Hur fort den rullar beror dels på plankans lutning, dels på den friktions som uppstår mellan bollen och plankans yta.

Den rullar fortare med endast plankan som underlag jämfört med tyg/filt som underlag. Tyget/filten ökar friktionen, motståndet blir större, och bollen rullar långsammare.

 

 

Fler undersökande övningar kring friktion finns beskrivna i LMNT-nytts artikeln ”Friktion – experiment med klossar och rutschkanor. Enkel modell eller komplicerad verklighet?” (Pendrill et al, 2014).

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.