Gå direkt till innehållet

Nu får eleverna chansen att träna inför deras muntliga presentationen. De ska högläsa för varandra, ge kamratrespons och högläsa för dig så att du kan hjälpa dem med deras uttal. De kan även spela in sig själva så att de kan bli medvetna om deras egen progression om några månader.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Övning ger färdighet!

Övning ger färdighet

Till lärare

Eleverna får mer tid att skriva sin presentation vid behov.

Dags att träna inför den muntliga presentationen. Be eleverna att högläsa sina texter för varandra och ge varandra feedback på uttal. De ska läsa varandras texter och hjälpa varandra att göra förbättringar om de kan. Efter det kan de kan de läsa upp sin text för dig, hjälp dem med uttalet. Som ett nästa steg kan de spela in sig själva (enbart ljud) med hjälp av till exempel en smartphone. Ljudfilen skickas till en annan kamrat än den som först hjälpt dem för att se om hen förstår det som sägs. Om eleverna sparar sina inspelningar kan det var ett bra sätt för dem att bli medvetna om deras progression då de själva kommer kunna höra att deras språk och uttal förbättras pö om pö. Målet är att de ska träna så mycket att de slutar läsa sin text och kan hålla sin presentation med texten enbart som stöd.

Till elever

  • Nu är det dags för dig att förbereda dig inför den muntliga presentationen. 
  • Under lektionen får du chansen att öva fler gånger och både få hjälp med textens innehåll men också uttalet.
  • Sitt två och två och högläs för varandra. Ge varandra feedback på uttalet. Kunde ni förstå det som sas?
  • Läs varandras texter och hjälpa varandra att göra förbättringar om ni kan.
  • Läs för läraren som kan ge dig fler tips på uttalet.
  • Spela in dig själv med till exempel “röstmemo” i en Iphone eller annan dylik app eller verktyg. Ta det lugn och spela in dig flera gånger tills du är nöjd. Du kan sedan spela upp filen för dig själv flera gånger som en övning.
  • Skicka ljudfilen till en annan klasskamrat än den som först hjälpte dig. Förstod hen vad du sa?
  • Spara filen i en ljudmapp för ditt målspråk. Du kommer kunna återkomma till den om några månader och själv kunna höra din utveckling.
  • Tänk på att du ska inte läsa upp texten när du håller din presentation. Din text ska fungera  som stödtext om du inte skulle komma ihåg vad du ska säga.
  • Tänk även på att förbereda ett dina länka om annat material som du vill visa upp under din presentation.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.