Gå direkt till innehållet

Under lektionen ska ni repetera musikbegrepp, ha ett geografiskt inslag där ni ser vilka länder som är musikaliskt representerade och ge eleverna en chans att sätta igång med att formulera sin presentation i skrift.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Hur pratar man om musik? Repetition

Jorden runt på en lektion

Till lärare

Ta fram dokumentet där ni översatt ord, begrepp och meningar som man ofta använder för att prata om musik och de känslor som musik kan frambringa (lektion 2 moment 2).  Repetera vad ni pratade om förra gången ni arbetade med dokumentet och gå igenom hela dokumentet en gång till för att färska upp allas minne. Komplettera vid behov. Gör eleverna uppmärksamma på uttalet.

Till elever

 • Ta fram dokumentet med alla ord, begrepp och meningar ni översatt.
 • Lyssna på läraren och dina klasskamrater och träna på ditt uttal.
 • Ni ska repetera allt ni gick igenom sist ni arbetade med det. Kommer du ihåg vad ni pratade om sist. Dela med av din kunskap, dina tankar och ställ frågor.
 • Komplettera dokumentet vid behov och ta hjälp av varandra med översättningen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Musik från här och där

Jorden runt på en lektion

Till lärare

Ha först en liten sammanfattande moment med klassen för att alla ska få en inblick i vilka länder som finns representerade musikaliskt utifrån deras val. Projicera en världskarta så att alla förstår var på jorden länderna finns, kanske kan ni projicera lite bilder från ländet genom en snabb Google bildsökning. Har klassens låtar en stor geografisk spridning eller har de valt en övervägande musikstil som tillhör en viss region? Diskutera varför i så fall.  

Uppmana eleverna att använda målspråket och använda sig av några av de meningar ni just gått igenom när de ska förklara sina val av låt. Hjälp dem med uttalet och fråga om resten av klassen förstår det som sagts. Alla hjälps åt!

Till elever

 • Berätta vilken artist du valt och visa på kartan var hen kommer ifrån.
 • Berätta varför du tycker om låten på franska/spanska/tyska. Ta hjälp av av dokumentet, läraren och dina klasskamrater om du behöver och träna på uttalet.
 • Lyssna på dina klasskamrater och försök att förstå det de sagt. Översätt det de sagt om du kan och dela med dig till resten av klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Att skriva en kort presentation

Jorden runt på en lektion

Till lärare

Nu är det dags för eleverna att skriva en presentation. Detta görs för att de ska samla sina tankar kring låten och ha en text att utgå från när de senare ska koncentrera sig på uttal och göra sig förstådda av andra. Tanken är inte de ska läsa upp texten utan verkligen lära sig innebörden av den men använda den som stödtext om minnet skulle svika dem under sin presentation.

Deras presentation kommer att ha följande struktur:

 • Låtens titel och vem som sjunger den.
 • Uppspelning av låt
 • Klasskamrater berätta vad de hann uppfatta, vad de tror låten handlar om.
 • Lite fakta om artisten : namn, ålder, var artisten kommer ifrån (eleven visar på karta).
 • Uppspelning av några sekunder av t.ex genombrottshits eller andra kända låtar.
 • Lite om huruvida personen figurerar ofta i media och om har de konto på sociala medier. Eleven skriver hur man hittar deras konto på t.ex Instagram så att klasskamraterna lättare kan hitta dem.
 • Eleven förklara varför hen valde denna låt. Beskrivningen ska vara målande, det ska framgå vilka känslor låten frambringar hos eleven, när eleven skulle lyssna på låten osv.

Till elever

Nu är det dags för dig att skriva ner din presentation. Du ska skriva texten för att samla dina tankar kring låten och ha ett underlag när du redovisar. Försök komma ihåg vilka uttryck och ord ni använd under arbetsområdet. Minns hur de skrivs? Kan du gissa dig fram? Använd dig sedan av gloslistan ni skapat tillsammans för att kolla upp stavningen. Lägg även gärna till nya uttryck och känslor om du känner att lista inte räcker till.

Din presentation kommer att ha följande struktur:

 • Börja med att presentera vad låten heter och vem som sjunger den.
 • Spela upp låten.
 • Efter att du spelat in låten ska dina klasskamrater berätta för dig vad de hann uppfatta, vad de tror låten handlar om.
 • Lite fakta om artisten : namn, ålder, var artisten kommer ifrån (visa på karta).
 • Spela upp några sekunder av till exempel genombrottshits eller andra kända låtar.
 • Berätta om personen figurerar ofta i media och om har de konto på sociala medier. Skriv på tavlan hur man hittar deras konto på till exempel Instagram så att dina klasskamrater lättare kan hitta dem.
 • Berätta varför du valde denna låt. Var målande i din beskrivning. Berätta om vilka känslor låten frambringar, när du skulle lyssna på låten osv.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.