Gå direkt till innehållet

För att eleverna ska ta till sig texten i en låt skall ni ska under denna lektion arbeta med en modell för hörförståelse i sju steg som föreslagits av forskaren Larry Vandergrift och som presenteras något modifierat av Lena Börjesson i en publikation av Skolverket 

Larry Vandergrifts sju steg – hörförståelse i klassrummet (något modifierat av Lena Börjesson)

 1. Eleverna får använda sin förförståelse genom att de först får information om ämnesområdet och till exempel texttyp (så som högtalarmeddelande, nyhetsinslag, instruktion) och därefter får gissa vilka ord som kanske kan förekomma i inslaget och/eller föreslå vilken typ av information det kan handla om.
 2. I ett andra steg får de lyssna och verifiera sina hypoteser och eventuellt anteckna/lägga till ny information.
 3. Därefter jämför eleverna i par eller grupper vad de kommit fram till, modifierar efter diskussionen och enas om vad det är de fortfarande inte förstår.
 4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid eleverna återigen kontrollerar vad de förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.
 5. Sedan följer en diskussion med alla eleverna som rekonstruerar de viktigaste punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att de förstod eller inte förstod olika delar av ”texten” eller enskilda ord.
 6. Vid den tredje lyssningen lyssnar eleverna efter om det är ytterligare något som de efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning kan de eventuellt ha tillgång till en skriven text om sådan finns.
 7. Slutligen kan eleverna i en sista fas reflektera över vad som hjälpte dem att förstå och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Modell för hörförståelse i sju steg, del 1

Eleverna är sju steg från att förstå allt som sägs! Eller …

Till lärare

Ta fram er låtlista eller Youtube-spellista och låt eleverna komma sedan överens om en låt ni vill fördjupa er i under kommande lektioner.

Nu ska klassen arbeta med en modell i sju steg för hörförståelse i klassrummet som föreslagits av forskaren Larry Vandergrift och som presenteras något modifierat av Lena Börjesson i en publikation av Skolverket.

 

Larry Vandergrifts sju steg – hörförståelse i klassrummet (något modifierat av Lena Börjesson)

 1. Eleverna får använda sin förförståelse genom att de först får information om ämnesområdet och till exempel texttyp (så som högtalarmeddelande, nyhetsinslag, instruktion) och därefter får gissa vilka ord som kanske kan förekomma i inslaget och/eller föreslå vilken typ av information det kan handla om.
 2. I ett andra steg får de lyssna och verifiera sina hypoteser och eventuellt anteckna/lägga till ny information.
 3. Därefter jämför eleverna i par eller grupper vad de kommit fram till, modifierar efter diskussionen och enas om vad det är de fortfarande inte förstår.
 4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid eleverna återigen kontrollerar vad de förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.
 5. Sedan följer en diskussion med alla eleverna som rekonstruerar de viktigaste punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att de förstod eller inte förstod olika delar av ”texten” eller enskilda ord.
 6. Vid den tredje lyssningen lyssnar eleverna efter om det är ytterligare något som de efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning kan de eventuellt ha tillgång till en skriven text om sådan finns.
 7. Slutligen kan eleverna i en sista fas reflektera över vad som hjälpte dem att förstå och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet.

Förhoppningsvis kommer klassen uppskatta detta sätt att arbeta om känslan av att “vi sitter i båten tillsammans” kommer att förstärkas. Be eleverna att kort utvärdera metoden. Vad tyckte dem om det? Kan något justeras efter klassens behov?

Till elever

Ni har nu tillsammans valt en låt att fördjupa er i och ska tillsammans hjälpas åt för att förstå vad den handlar om. Detta kommer att ske i 7 steg.

 1. Ni vet att texttyper som ni ska försöka att förstå är en låt. Kan ni redan nu tack vare musikens stil eller videon gissa vilket typ av sång det handlar om (kärleksballad, dancehall, nationalsång…)? Kan ni gissa vilka ord som kanske kan förekomma i låten?
 2.  Som andra steg får ni lyssna på låten och verifiera era hypoteser och eventuellt anteckna/lägga till ny information.
 3. Därefter jämför ni i par eller grupper vad ni kommit fram till, modifierar/ändra efter diskussionen och enas om vad det är ni fortfarande inte förstår.
 4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid ni återigen kontrollerar vad ni förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.
 5. Sedan följer en diskussion med alla i klassen där ni rekonstruerar de viktigaste punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att ni förstod eller inte förstod olika delar av låten eller enskilda ord.
 6. Vid den tredje lyssningen lyssnar ni efter om det är ytterligare något som ni efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning ska ni ha ha tillgång till låttexten.
 7. Slutligen kan ni i en sista fas reflektera över vad som hjälpte er att förstå och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet.

Utvärdera metoden i just använt. Vad tyckte du om det? Kan något justeras efter klassens behov?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.