Gå direkt till innehållet

Barn och unga söker sig till utemiljöer som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs ör deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld. I denna existerar också offentlig konst som vilar på vår samtids uttryck och värderingar. Hur kan vi involvera barn och unga?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Ungas Delaktighet och Uttryck i Det Offentliga Rummet

Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att till fullo ta del av, delta i och bidra till konst och kultur i alla former.