Gå direkt till innehållet

För att du ska kunna ge dina flerspråkiga elever de bästa möjliga förutsättningarna att visa sina förmågor och färdigheter i samband med högläsning och textsamtal, är det viktigt att du förbereder dig.

Kännetecknen representerar delar i undervisningen som är nödvändiga för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, men bra för alla elever.

I matrisens kolumn “Frågor att ställa sig inför planering” finns stöd för din tanke inför planeringen och i kolumnen “Exempel” finns det konkreta metoder som anknyter till varje kännetecken. Dessa exempel är just “exempel” och ska därför inte betraktas som “facit”. Förhoppningsvis blir du inspirerad att fundera över och utveckla ditt språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt för just de elever som du ska undervisa, utifrån deras förutsättningar och behov.

 

Matriser inför planering av undervisning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen