Gå direkt till innehållet

Syftet med denna lektion är att göra eleverna medvetna om olika identiteter på Internet och hur dessa kan försöka luras på olika sätt. 

 

Moment 1 – digitala identiteter

Börja med att låta eleverna jobba med materialet ”Granska digitala identiteter: vem är vem på Internet?”. 

Utfrån bilden i materialet. Låt eleverna först fundera enskilt över bilden.
Vad ser du? Vad tänker du om bilden?

Låt därefter eleverna i par reflektera över följande frågor:

  1. Beskriv vad du ser på bilden. Vad handlar den om?
  2. Vem eller vilka har skrivit det som står på skärmen?
  3. Vem eller vad symboliserar katten?
  4. I förgrunden, framför skärmen, står en person, vem symboliserar det?
  5. Hur tror du att personen känner sig?
  6. Vilka råd skulle du vilja ge personen på bilden?Låt därefter varje par besvara en fråga i helklass. Samla allas synpunkter på tavlan.

Du hittar materialet här.


Moment 2 – se film

När eleverna har funderat över digitala identiteter och grooming är det dags att titta på film. Filmen ”Jag tror jag är lite kär i dig” (2.27 min) är producerad av Aktiv skola.


Moment 3 – diskutera

Låt eleverna bearbeta filmen genom att diskutera den. Förslagsvis börjar eleverna att diskutera i mindre grupper för att sen sammanfatta sina diskussioner i helklass.

Diskussionsunderlag

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen