Gå direkt till innehållet

I första passet fick eleverna kännedom om barnkonventionen och att alla barn har samma rättigheter. De fick också tillsammans skapa en ”barnkonvention” i klassrummet. Men när började processen att forma en konvention som gäller barn, och varför? 


 

A) Inled lektionen med att titta på den korta filmen nedan om bakgrunden. (1,27 min)

 

B) Använd därefter följande frågeställningar (Diskutera fritt, det finns inga rätta svar men det finns säkert många funderingar att diskutera tillsammans)

  • Varför tror ni barn måste ha egna lagar?
  • Har barn över hela världen samma förutsättningar till ett bra liv? Om inte, varför?
  • Hur länge är man barn? 
  • Hur länge tror ni barnkonventionen funnits? (30 år)

 

C) Gör följande övning (Dela upp barnen i grupper om 3-4 st)

Material: papper och penna

  • Låt eleverna fundera tillsammans och skriva ner sina tankar. 
  • Gör en tankebubbla med ”100 år sedan” och ”idag” på tavlan, fyll på under redovisningen. 
  • Låt barnen fundera över hur barn hade det för 100 år sen. Vad gjorde de? Vad fick de göra? Vad gör barn idag som de inte gjorde då? 

D) Avslut:

Avsluta med att ge eleverna till uppgift att ta reda på mer om barnkonventionen till pass 3. 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen