Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

10 träffar

Framtidens arbetsmarknad: Att arbeta med PRAO

Under sin skoltid ska eleverna förberedas inför kommande arbetsliv. Ett viktigt inslag i detta är elevernas PRAO. Genom att kombinera PRAO med generell studie- och yrkesvägledning ökar elevernas valkompetens så att de ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Gymnasiemässa – stödfrågor för ett klokt gymnasieval

Dags för gymnasiemässa! Svårt att välja? Svårt att ställa kloka frågor? Ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren Petra Parmvis stödfrågor som hjälper eleven att samla viktig information inför sitt gymnasieval.

Modul 1: Inledning

Syftet är att ge eleverna en bred introduktion till arbetsmarknadskunskap. Genomförande: Ta upp framtidens arbetsmarknad i helklass. Utgå från PowerPoint – Framtidens arbetsmarknad (Bifogad under ...

Modul 2: Intressanta framtidsval

Syftet är att eleverna ska fundera kring sig själv och sina intressen inför yrken och framtiden  Genomförande: EPA (Enskilt, Par/liten grupp, Alla/dialog i klassrummet) Utgå från huvudfrågan: Varför...

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse. Genomförande:  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör...

Modul 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

Syftet är att eleverna ska få fördjupad insikt om sina styrkor, förmågor och egenskaper. Inledning; Egenskaper och förmågor, se bilaga A – Vad är skillnaden på egenskaper och förmågor? Vad är kompeten...

Power Point ”Framtidens arbetsmarknad”

Under ”Se mer” hittar du den bifogade Power Pointen ”Framtidens arbetsmarknad”. För att läsa kommentarer  och svar som följer med bildspelet klicka i högra hörnet på rutan och...

MINDMAP 1: Intressanta yrken

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 1 bifogad att skriva ut eller importera till classroom.

Mindmap 2

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 2 att skriva ut.

Bilagor till ”Modul 4”

Här hittar du samtliga bilagor som tillhör ”Modul 5”. Du kan lätt importera dessa till ditt Classroom. Bilaga A: Egenskaper och förmågor Bilaga B: Blomman Bilaga C: Vem är jag? Bilaga D:...