Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

9 träffar

Bilagor till ”Modul 4”

Här hittar du samtliga bilagor som tillhör ”Modul 5”. Du kan lätt importera dessa till ditt Classroom. Bilaga A: Egenskaper och förmågor Bilaga B: Blomman Bilaga C: Vem är jag? Bilaga D:...

Modul 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

Syftet är att eleverna ska få fördjupad insikt om sina styrkor, förmågor och egenskaper. Inledning; Egenskaper och förmågor, se bilaga A – Vad är skillnaden på egenskaper och förmågor? Vad är kompeten...

Mindmap 2

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 2 att skriva ut.

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse. Genomförande:  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör...

MINDMAP 1: Intressanta yrken

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 1 bifogad att skriva ut eller importera till classroom.

Modul 2: Intressanta framtidsval

Syftet är att eleverna ska fundera kring sig själv och sina intressen inför yrken och framtiden  Genomförande: EPA (Enskilt, Par/liten grupp, Alla/dialog i klassrummet) Utgå från huvudfrågan: Varför...

Power Point ”Framtidens arbetsmarknad”

Under ”Se mer” hittar du den bifogade Power Pointen ”Framtidens arbetsmarknad”. För att läsa kommentarer  och svar som följer med bildspelet klicka i högra hörnet på rutan och...

Modul 1: Inledning

Syftet är att ge eleverna en bred introduktion till arbetsmarknadskunskap. Genomförande: Ta upp framtidens arbetsmarknad i helklass. Utgå från PowerPoint – Framtidens arbetsmarknad (Bifogad under ...

Framtidens arbetsmarknad: Att arbeta med PRAO under pandemin

Under sin skoltid ska eleverna förberedas inför kommande arbetsliv. Ett viktigt inslag i detta är elevernas PRAO. Genom att kombinera PRAO med generell studie- och yrkesvägledning ökar elevernas valko...