Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

45 träffar

Historiska föreläsningar

Det här arbetsområdet riktar sig till dig som undervisar i historia på gymnasiet. Här presenteras olika historiska områden och kan användas som ett smörgåsbord att plocka av. Använd dig av den del som passar in i din kurs i den historiska epok eller område där du vill ha en genomgång.

THINGS FALL APART – STUDY PACK (under uppbyggnad)

I det här arbetsområdet för gymnasiet ligger fokus på litteraturen, innehållet och kontexten. Eleverna läser romanen ”Things fall apart” av Chinua Achebe och sätter sig även in i landet, k...

Sexualitet, samtycke och relationer på distans

Sexualitet, samtycke och relationer handlar mycket om möjligheten att reflektera tillsammans med andra under trygga former. Distansundervisningen kommer med potentialen att utforska hur elever kan sam...

Vackert väder

Våren är här! Passa på att låta dina elever i åk 4-6 jobba med att observera vädret och beskriva vindstyrka, temperatur, himlens utseende och nederbörd under en vecka. I dokumentet hittar uppgiften, b...

Virtuell rundvandring på världens museum

I tider av fysisk distansering öppnar istället nya möjligheter. Nu finns chansen att ta virtuella rundvandringar på en mängd olika museer runt om i världen. Här följer tio länkar till tio anrika museu...

Kom igång med Turtle-programmering i Google Colab

Turtle är en populär modul i Python som möjliggör enkel grafisk programmering. Det kan användas för att bekanta sig med egenskaper för geometriska objekt såväl som en introduktion till sekventiell programmering. Vill du som pedagog komma igång med Turtle-programmering i Google Colab kan du använda denna instruktion som start för dig och dina elever.

Ekonomiquiz

Det här ekonomiquizet passar perfekt för dig som jobbar med begrepp som utbud och efterfrågan, jämviktspris, tillväxt och inflation.

Vinkelsummor och loopar med Python 3, Google Colab och Google Turtle

Detta är andra resursen som introducerar ColabTurtle som ett sätt att arbeta med Python 3 i matematikundervisningen. Resursen är framförallt tänkt för dig som undervisar årskurserna 7-9 samt åk 1 på g...

Lyrikanalys

Här står lyriken i centrum och eleverna får en ingång till diktanalys och bekantar sig samtidigt med ”La belle Epoque”. Epoken är ett uttryck för positiva samhällsförändringar i en period...

Modersmålsarbete

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasiet. Här ska eleverna göra ett lingvistiskt arbete där de jämför sitt modersmål med svenskan. Eleven beskriver äve...