Gå direkt till innehållet

Sökning på 'roza risteska'

1 träffar

Texttyper på thailändska

Med temaarbetet om olika genrer kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper om texters uppbyggnad och språkliga drag. Vi kommer att fokusera på beskrivande, berättande och instruerande texter.