Gå direkt till innehållet

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Visionen är att bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Hur kan skolan få ta del av Sysavs kunskap?

Det finns det möjlighet att boka studiebesök för en klass eller grupp. På Sysav får ni både en föreläsning, kan besöka avfallskraftvärmeverket eller avfallsanläggningen Spillepeng. Ni kan också få besök av en miljöpedagog i skolan.

Målgruppen är från mellanstadiet till gymnasiet och vuxenutbildningen. På webben finns även undervisningsmaterial och lektionstips. Allt material och studiebesöken är kopplade till läroplanen för att hjälpa skolan att uppnå målen och öka elevernas nyfikenhet på olika områden. På Sysav och skolan kan du hämta material och boka ett besök.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.