Gå direkt till innehållet

Vi lever i en tid där våra elever har bättre kolla på det amerikanska rättssystemet än det svenska, på grund av all film och tv de konsumerar. Detta gör att eleverna ibland har en lite skev bild av hur det svenska systemet fungerar, hur en svensk rättegång går till och framför allt – varför vi gör som vi gör i det här landet.

Denna övning syftar till att ge eleverna en grundläggande insikter i hur det går till i en svensk rättssal och förhoppningsvis också en förståelse varför tråkigt och odramatiskt kanske är att föredra när det handlar om folks liv och framtid.

 

 

 

Om upplägget

 

Förankring

I samhällskunskapens centrala innehåll kring rättigheter och rättsskipning ingår kunskaper om rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Här ingår också hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Denna övning ger både grundläggande kunskaper och öppnar också upp för diskussionen kring hur lagstiftningen måste avspegla den rådande normuppfattningen.

 

Förberedelser för läraren

Ta fram övningen och läs igenom så att du är bekant med den. Tänk igenom de olika stegen i den påföljande diskussionen och se till att ha alla lämpliga resurser tillgängliga. Repetera kunskaper om det svenska rättsväsendet och straffsatser vid behov. Förbered de grupper du vill dela in klassen i utifrån din kännedom om eleverna och hur de fungerar i dylika diskussioner.

 

Genomförande: Ommöblering och kort scen

Dela in klassen i ett antal lämpligt stora grupper (tre?). Instruera dem sedan att möblera om sin del av klassrummet som en amerikansk rättssal och sedan placera ut sig själva som de olika rollerna som agerar inom den rättssalen. Be dem också skapa en kort scen att spela upp för sina klasskamrater som utspelar sig i den rättssalen. Var tydlig med att scenen de spelar upp inte behöver vara perfekt välrepeterad eller faktamässigt korrekt utan att det mest handlar om att ge möbleringen och rollerna de placerat i möbleringen liv. Ge dem 10-20 minuter (beroende på klass och hur övningen utvecklar sig).

Baserat på erfarenhet brukar eleverna inte ha några större problem att genomföra detta. Det kommer snabbt att slänga ihop en möblering och dela ut roller. De kommer troligtvis att placera en domare längst fram, sätta ut en åklagare och en bit bort en försvarsadvokat och en bredvid denna en person som de allt som oftast hänvisar till sig ”den skyldige” eller ”brottslingen” eller (i bästa fall) ”den misstänkta” (allt detta också ett lämpligt underlag för diskussion). Vid sidan brukar de placera en jury (bestående av de elever som absolut inte vill säga något under en uppspelad scen). Eleverna brukar inte heller ha problem att slänga ihop en improviserad scen och inte sällan innehåller den en högljudd protest (Objection!).

När alla grupperna är klara: gå igenom dem tillsammans. Låt dem spela upp sina scener och be dem sen berätta vilka som är med i deras rättegång och vilket syfte dessa personer har i rättssalen. Låt dem också reflektera kring den scen de skapat. Varför valde de just den scenen – vad ville de få fram? I den här fasen kommer det högst troligtvis också att visa sig att eleverna har ganska bra koll. De förstår generellt vilka som är med på en rättegång och vad det är de ska göra. De kan finnas en del osäkerhet kring exakt vad juryns funktion är eller åklagarens rätta syfte men för det mesta är de med i matchen. När de pratar om scenen de valt kommer de ganska sannolikt att ha valt något dramatiskt och lite roligt – för drama är ju roligt i sig.

 

Genomförande: Att omvandla det amerikanska till det svenska

När alla grupperna är klara och du som lärare tagit de diskussioner kring deras val som du känt varit lämpliga, är det dags att transformera deras rättssalar till en svensk modell steg för steg – och under tiden förklara och förtydliga varför vi i Sverige gör som vi gör. Placera tillbaka en av grupperna (den som du tycker är mest lämplig) av elever på de platser de hade när de spelade upp sin scen. Ta sedan och justera rättssalen steg för steg och flytta fysiskt om både bord och elever. Där funktionerna är desamma låter du personen vara kvar och förklarar hur vi i Sverige ser på dess funktion (domare, åklagare etc.), där funktionerna och namnen är nya omplacerar du folk, betonar de nya namnen och förklarar återigen den svenska synen på saker (nämndemän, notarie etc.). Här är det också ett lämpligt tillfälle att betona varför den skyldiga/brottslingen/den kriminella/den misstänkta är en tilltalad och faktiskt oskyldig i detta läge (tills motsatsen bevisats) och också introducera målsägaren – och förklara detta  begrepp.

Förklara medan du transformerar rättssalen varför ett besök i en svensk rättssal nog skulle upplevas som mer händelselöst och tråkigt. Förklara varför vi inte har dramatiska protester och avbrott i sakframställan och vid vittnesutfrågningar. En svensk rättegång är mindre drama och mer knastertorr sakframställan.

Den stegvisa transformationen hjälper i min erfarenhet eleverna att komma ihåg hur det fungerar i Sverige och en betoning på den svenska tråkigheten brukar faktiskt fungera bra hos eleverna. De fattar varför rättssystem måste vara noggranna och lite petimetriga. Om de själva skulle hamna oskyldigt anklagade i en rättegång vill de själva ha största möjliga noggrannhet – oavsett hur tråkigt detta kan verka.

 

Genomförande: Ny kort scen

Låt avslutningsvis eleverna gå tillbaka till sina grupper och göra om (i den mån det är möjligt) den scen de tidigare spelat upp i en ”svensk” tappning. Be eleverna försöka arbeta in så många av termerna och titlarna som möjligt för repetition skull. Kontrasten mellan det amerikanska är det önskvärda. ”Protest!” blir ”Har åklagaren något att tillägga?” 🙂

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.