Gå direkt till innehållet

Vill du jobba med både klimat och entreprenörskap är den här resursen något för dig! Arbetet involverar SO, NO och TK för lågstadieelever. Att jobba ämnesövergripande är att skapa helhetsförståelse. Samtidigt som man skapar förståelse hur allt hänger ihop kan man gå i djupt i temats olika ämnen.

Här får du ett upplägg i stora penseldrag. Du får olika lärandeaktiviteter du kan göra med dina elever. Vilka texter och vilken fakta du använder kan du välja själv. 

 

Introduktion till temat

Titta på klippet om Greta Thunberg om året med skolstrejken. I filmen berättas om Greta och hennes skolstrejk och varför hon valde att strejka. 

Att påbörja ett tema med att fånga elevernas intresse gör att eleverna känner sig väldigt delaktiga. Intresset har lett till stora diskussioner i klassen. Elevernas engagemang i filmen och deras eget inflytande har fått ta plats i arbetet. 

 


Diskussion om filmen 

Klassen diskuterade följande: 

 • Var Gretas beslut att strejka rätt? Eleverna förklarar vad de tycker och varför. 
 • Varför blev Greta så känd i medier över hela världen? 
 • Vilken betydelse för vår miljö och vårt samhälle har ämnet som Greta pratade och strejkade för (klimatförändring)? 

 


Genomgångar om klimat och klimatförändring

När eleverna genom diskussionen om filmen aktiverat sig i ämnet började jag gå in på djupet  av ämnet: “Vad är klimat och klimatförändring”. Under 3 till 4 lektioner förklarade jag klimat och klimatförändring. Eleverna fick jobba med faktatexter och reda ut begrepp. 

Länklista till fakta om miljö och klimat på Urplay:

 


Ung företagsamhet – om samhället och allas ansvar

I det här steget kopplade vi klimatförändringar till Ung företagsamhet. Ung företagsamhet ger barn möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi har jobbat med två olika material, “Vårt samhälle” och “Alla kan träna entreprenörskap”.

“Vårt samhälle” är ett material som passar till lågstadiet. Eleverna tränar sin förmåga att analysera och diskutera. Det skapar förståelse för samhällets funktioner samt hur allt hänger ihop. Dessutom skapar de förståelse för hur viktig att individen tar sitt eget ansvar i samhället. Samarbete är viktigt och vi måste respektera alla. Yrken är även något som vi har jobbat med. Alla yrken är viktiga och behövs.

Alla kan träna entreprenörskap” är ett material som passar till mellanstadiet men jag har förenklat det så att den passar till åk 3 som jag jobbade med. Jag lyfte fram begreppen entreprenör och entreprenörskap. Jag presenterade några kända personers entreprenörskap (Zlatan och Ingvar Kamprad som är grundare för IKEA), om hur de påbörjat sitt entreprenörskap och hur deras produkt och resa har utvecklats. Jag betonade också att förmågan att samarbeta har varit väldigt viktigt för dem. Jag återkopplade till Greta som entreprenör samtidigt som vi följde hennes resa.

 


Diskutera entreprenörskap

Eleverna har diskuterat:

 • Vem kan vara entreprenör?
 • Vad behöver man göra?
 • Hur kan man samarbeta?

En annan känd entreprenör som eleverna har relaterat till är Zlatan (alla känner till). Vad gjorde Zlatan? Hur samarbetade han?

 


InnoCarnival och drömmarnas hus

Nu har eleverna bekantat sig med klimat- och klimatförändring och även lärt sig om entreprenörskap. I det här skedet kopplade vi ihop klimat, entreprenörskap med InnoCarnival som jobbar med ungas idéer för framtiden, kopplat till de globala målen och hållbarhetsfrågor i regionen

Innocarnival ger eleverna möjlighet att träna förmågan att kommunicera, samproducera och tänka kritiskt och lösa problem. Projektet avslutas med att alla elever som deltar i projektet presenterar sina finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen. 

Klassen diskuterade miljö och klimatförändringar och en koppling till vår närmiljö. Vi pratade om miljön i Lindänge som vårt lilla samhälle:

 • Vad vill vi förändra i vår miljö?
 • Hur vill vi att Lindängen ska se ut i framtiden?

 


Drömmarnas hus och elevernas olika idéer

Vi har också haft samarbete och workshop med Drömmarnas hus. Läs mer om verksamheten med Drömmarnas hus på deras webbplats. Varje klass har haft en idé:

 • Vårt Lindängen
 • Odlingshus i Lindängen
 • Miljö i vårt hav

 


Läs och inspireras av elevernas idéer

“Vårt Lindängen” är idé som en av eleverna kom på och de andra började fylla på. Eleven kom på att man kan bygga (Lindänge torget) genom att bygga en mark ovan på marken och en robotdammsugare kan suga in allt skräp som finns på marken. Eleverna fick skissa och diskutera i grupper, om för- och nackdelar med idén. 

De har haft fina diskussioner och de fick tänka om på vägen. Fakta som de lärt sig har funnits med i diskussionerna. Jag har ställt öppna frågor som gjorde att de inte svävade iväg allt för mycket. De skulle hålla sig inom  ramarna och koncentrera sig på hur kan vi få människorna som bor på Lindängen att tänka på miljö.

I slutet av temat har eleverna kommit på att bygga ett samhälle med papperskorgrobotar som kan plocka skräp under natten när alla sover. Roboten fungerar på solceller (vi har haft fakta om solceller och vilka betydelser har de för miljön). Dessutom så har roboten en liten skärm och sensorer som känner av rörelse och berättar varför det är viktig att alla kastar sitt skräp i papperskorgar samt sorterar detta skräp så att vi kan återanvända skräpet. På det här sättet kan vi spara på våra naturresurser vilket bidrag till klimatförändring.

Odlingshus och kompostrobot är den andra idén som en av klasserna kom på. Den är kopplad till hunger, arbetslöshet samt att vi kan återanvända rester av vår mat till kompost som blir jord. Sedan kan vi odla med näringsrik jord och på det här sättet kan vi få ekologiska mat och få många ungdomar att jobba. Kompostroboten ska finnas vid varje sophus. Roboten har som utmaning till de som kastar sina matraster en biljett för ett valfri kg av frukt eller grönsaker som odlas i en odlingsgård. Detta för att fler folk ska utmanas att sortera sitt skräp samt kasta sina matraster i kompostrobotenen. Man kan odla i odlingshus året runt för att odlingshus har även solceller som skickar energi för att värma odlingshuset under vintern.

En annan idé handlar om Miljö i havet och ubåtsrobot med sensorer för att känna efter skräp i havets botten. Därefter samlas allt skräp och eldas för att återanvända den till värme. Roboten har ett rullband för att rulla skräpet in i stora samlingssopcontainrar. Eleverna hade mycket fokus på att skydda miljö i havet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.