Gå direkt till innehållet

Att ha ett ordförråd för känslor är en viktig del i att kunna förstå, uttrycka och bemöta sina egna och andras känslor. Med det här upplägget får eleverna möjlighet att identifiera och definiera olika känslor och värdegrundsord. Eleverna ökar medvetenheten om egna och andras känslor och de blir bättre på att lösa konflikter. Målet med upplägget är att öka självförtroendet, självkänslan och empatin.

På Kroksbäckskolan har Luljete Duraku arbetat med värdegrundsarbete i årskurs 3 genom att låta eleverna titta på film, läsa och reflektera över känslor en gång i veckan. Hela upplägget hittar du här!


Upplägg

Film ”Evas Känslokoll”

Under terminens gång har vi sett avsnitt från Evas Känslokoll. Det finns totalt 10 avsnitt och varje avsnitt är 13 minuter och presenterar olika känslor: ilska, oror, avsmak, rädsla, intresse, skam, ledsenhet, empati och glädje. Avsnitten hittar du på ”Film och skola”. Som pedagog kan du testa en provmånad, alternativt kan skolan prenumerera på sidan.

Efter avsnitten har eleverna jobbat med frågor kopplade till filmen. Frågorna är skapade av Cinebox:

 

 

Bok ”Känsloboken”

I nästa fas av känslor har eleverna fördjupat sig genom att vi läser boken ”Känsloboken” av Reyhaneh Ahangaran. Reyhaneh, Hon är barnpsykolog och boken riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Boken är tänkt att vara uppmuntrande och peppande eftersom känslor som oro och rädsla kan försvinna när man sätter ord på dem. Du hittar boken på Malmö skolbibliotek.

Under lektionen högläser vi om två till tre känslor. Samtidigt visar jag boken på projektorn så att alla kan följa med i texten. Efter högläsningen får eleverna svara på frågor kopplat till vad vi läst. Frågorna finns i boken och exempel på frågor är:

  • Vad gör dig glad?
  • Vad kan du tänka på som gör dig glad?
  • Vad är du orolig för?
  • Var i kroppen känns det när du är ledsen/glad/arg?
  • Hur känns det?

 

Känslodagboken

Istället för att vi har samtal om frågorna har jag delat ut Känslodagböcker till varje elev. Där får de svara i lugn och ro och kan uttrycka sina tankar kopplat till frågorna från boken. Under tiden lyssnar vi på avslappningsmusik. Syftet med Känslodagboken är att alla ska få komma till tals och skriva ner sina tankar och känslor, som en annars kanske inte vågar uttrycka inför alla. Ett annat syfte är handskrift. Eleverna får även måla efter varje känsla.

händer som skriver på papper

 

Utvärdering

Arbetet avrundades med en utvärdering då eleverna fick svara på följande frågor:

  • Var boken bra eller dålig? (Tummen upp eller tummen ner?)
  • Varför var boken bra eller dålig?
  • Vad har du lärt dig av boken?

Urval av elevernas utvärdering:

”Jag tyckte den var bra. För att man lär sig om känslor. Nya olika känslor.”

”Jätte bra. Den var bra för att jag lärde mig om mina känslor hur de används.”

”Jag gillade boken eftersom den var rolig. Hur man ska vara mot kompisar.”

”Det var bra. Det var bra för att man kan lära sig hur kan nån eller dig känna. Den lär dig hur kan bete sig mot en kompis och känslorna.”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.