Gå direkt till innehållet

Israel-Palestinafrågan (i materialet ofta kallat IP-frågan eller IP-konflikten) är en laddad och ibland svår fråga att hantera i undervisningssituationer och i andra situationer i skolan där frågan kan komma upp. Det här är ett material som riktar sig såväl till dig som undervisar om konflikten som till dig som på andra sätt kan behöva stöd i hur du ska hantera konflikten i skolan.

Materialet består av olika teman: om konflikten, om rasismer, och om pedagogiska verktyg som är en viktig utgångspunkt för att tala om frågan på bättre sätt i skolan. 

Materialet består både av texter och av filmer, samt vissa reflektionsfrågor som du kan fundera över själv eller diskutera med dina kollegor. Materialet är inte menat att använda i klassrummet.

Alla klassrumssituationer ser olika ut, bland annat beroende på årskurs, kunskap och kontext. Därför innehåller materialet delar som kan vara olika relevanta för dig, beroende på var i skolans värld som du befinner dig. 

Att hantera Israel/Palestina-frågan i skolan – en vägledning för skolpersonal

Här är en text och en film som ramar in de pedagogiska poänger som materialet bygger på och introducerar några olika pedagogiska begrepp – relationell pedagogik, interkulturell pedagogik och multiperspektivitet. Att läsa texten eller se filmen är en viktig utgångspunkt för att ta sig an resten av materialet.

PDF- Att hantera Israel/Palestina-frågan i skolan 


FILM – Didaktiska ingångar (21 min)


Historiebruk

I följande film om historiebruk ges en didaktisk fördjupning kring historia och identitet och hur man ska förhålla sig till och förstå hur identitet och historia är sammanflätade. Filmen är bra att se för att förstå varför konflikten och de olika berättelserna om den blir så betydelsefulla för olika grupper.

Filmen riktar sig särskilt till dig som är SO-lärare i grundskolan eller undervisar i samhällskunskap eller historia på gymnasiet/vuxenutbildningen.


 

FILM – Historiebruk (20 min)


Antisemitism och islamofobi

För att förstå vilka bilder av IP-konflikten som finns i olika sammanhang och på vilka sätt de kan innehålla rasistiska föreställningar om olika grupper, är det viktigt att förstå antisemitismens och islamofobins historia och hur de grundar sig i negativa föreställningar om “den andra”, det som kallas för andraifiering.

Den här texten och filmen är användbara för att få den historiska bakgrunden och förstå hur de rasistiska föreställningarna kan återfinnas i bilder och berättelser om IP-konflikten. Läs texten eller se filmen för att bättre förstå rasistiska uttryck i olika typer av skolmiljöer.

PDF – Antisemitism och islamofobi


 

FILM – Antisemitism och islamofobi  (20 min)


Fördjupning om Israel-Palestinakonflikten

Följande texter och filmer är ämnade att ge en fördjupning i själva konflikten, dess historia och olika förklaringsmodeller. 

Den första texten ger en fördjupad historisk bakgrund och sammanhang till konflikten, tar upp olika historiska händelser och begrepp, men också perspektiv på och diskussioner om konflikten idag och möjliga lösningar framåt. Texten kan läsas av dig som vill ha mer kunskap om konflikten. Författare är Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare med IP-konflikten som expertområde.

PDF – Situationen i Israel/Palestina – en historisk redogörelse och tematisk analys 

Vår utgångspunkt är att det inte finns en “sann” bild av konflikten, utan olika motstridiga berättelser som grundar sig i olika perspektiv på det förflutna. Därför har vi också författat två texter som ger ett typiskt “proisraeliskt” respektive “propalestinskt” perspektiv på Anders Perssons text.

Det är viktigt att understryka att det inte finns endast en proisraelisk eller propalestinsk åsikt eller syn på konflikten, men följande texter har försökt fånga några centrala argument som brukar höras i de respektive berättelserna. Texterna utgår från forskning gjord av historiker på respektive sida. Läs gärna texterna efter att du läst Anders Perssons text, för att höra fler röster och lära dig att känna igen och förstå de olika perspektiven.

PDF – Kritik av Anders Perssons text – utifrån proisraeliska och propalestinska perspektiv


 

I den här filmen beskriver Anders Persson de konfliktområden som är centrala och som gör att de återkommande fredsförsöken har misslyckats. Se den här filmen efter att du har läst Anders Perssons text för att få en fördjupad förståelse av konfliktens centrala teman.

FILM – Konflikts- och fredsanalys (23 min)


 

I den här filmen diskuterar Anders Persson hur palestinsk respektive israelisk nationalism fungerar men även hur dessa ideologier är kopplade till religion. Filmen är en tematisk fördjupning av texten om situationen i Israel/Palestina med fokus på nationalism, men ger även en förståelse av religionens roll i konflikten.

FILM – Nationalism (16 min)


 

I denna film visar Anders Persson hur båda sidor ser på sig själva respektive den andre, samt hur dessa bilder i sig kan vara ett hinder för att nå samförstånd och en fredlig lösning på konflikten. Den här filmen knyter an till filmerna om historiebruk samt om antisemitism och islamofobi, men med närmare anknytning till IP-konflikten.

FILM – Fiendebilder och identitet (15 min)

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.