Gå direkt till innehållet

Sagan ”Greven och grevinnan” kan användas på många olika sätt. Syftet kan vara att diskutera hur olika vi tycker när det kommer till moral, att belysa makt och genus eller vilka aspekter man själv lägger in i en historia. Sagan kan också användas för att inleda en diskussion om mänskliga rättigheter.

Gör så här:

 • Läs sagan långsamt och med inlevelse, så att varje ord och nyans i berättelsen blir tydlig.  
 • Skriv upp sagans sex huvudpersoner: Greven, Grevinnan, Älskaren, Väktaren, Färjkarlen och Väninnan på tavlan.
 • Nu ska följande fråga diskuteras: Vem är mest skyldig till grevinnans död?
 • Varje deltagare ska nu rangordna personerna från 1-6 där 1 står för den mest skyldiga för grevinnans död, 2 för den som är näst mest skyldig och så vidare.
 • Efter en stund delar du in eleverna i grupper om cirka 3-5 personer. De ska nu komma fram till en gemensam lista. Helst ska de enas inom gruppen, men om det inte går så får de nöja sig med att notera avvikande uppfattningar. Poängtera att de inte ska rösta, utan de ska dela med sig av sina tankar och motiveringar till rangordningen. Låt dem diskutera i ungefär 10-15 minuter.
 • Avbryt diskussionen och be eleverna lista sina utgångspunkter i bedömningen (moral, otrohet, makt och så vidare). 
  • För upp alla gruppers utgångspunkter upp på tavlan. 
  • Vilka utgångspunkter var starkast och varför? Våra kontroverser och konflikter beror ofta på att vi inte förstår varandras utgångspunkter.
 • Som sista del i övningen ber du eleverna att lämna sina egna utgångspunkter och enas om en enda – de mänskliga rättigheterna. De skall nu göra en gemensam bedömning av skuldfrågan utifrån deklarationen om de mänskliga rättigheterna. De får inte föra in andra aspekter in i berättelsen. Hur ser listan ut då?

Sagan om greven och grevinnan!


De mänskliga rättigheterna i en lättläst version


Fler etiska dilemman hittar du här!

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.