Gå direkt till innehållet

Afrofobi, precis som andra former av rasismer, har sitt historiska arv. Och är det något historien har lärt oss är det att samhället alltid utvecklas – i bästa fall framåt – men ständigt präglad av de historiska förtryck som gör sig påminda i vår samtid. Om historien har satt sina tentakler i dagens samhällen är det vår uppgift att synliggöra förtryckens fortlevnad i våra liv. Endast så kan vi utmana strukturerna och formulera en bättre framtid.

Ett sätt att ta ställning, aktivt reflektera och agera för visionen om en antirasistisk framtid är att uppmärksamma minnesdagen då den sista förslavade afrikanen i svensk ägo blev fri. Den 9 oktober år 1847. Det är en dag då vi kan minnas och hedra alla människor som förslavades under den transatlantiska slavhandeln och samtidigt uppmärksamma afrofobin och rasismen i dagens Sverige samt närma oss vad som krävs för att motverka den. Om vi kunde avskaffa vår medverkan i den transatlantiska slavhandeln borde vi också kunna främja ett samhälle där varje barns mänskliga rättigheter tillgodoses samt tillförsäkra att inget barn utsätts för det vi så länge sedan beslutade inte vara en del utav.

Sara Wettergren, Kommunalråd med ansvar för skola och utbildning passar på och skickar en hälsning till alla skolor:

”I Malmös skolor ska det råda nolltolerans mot alla former av rasism och diskriminering. Varje elev ska kunna gå till skolan som hen vill. Med eller utan slöja, med eller utan kors eller kippa eller annan religiös symbol. Ingen ska behöva utstå gliringar eller kommentarer om sitt utseende eller hudfärg. I Malmö arbetar vi för varje elevs bästa skola. Vi arbetar för trygghet, studiero och respekt för varandras olikheter. I detta arbete tror vi att en antirasistisk handbok kan hjälpa lärare och elever att diskutera och problematisera kring ämnet rasism, attityder och normer.”

Denna resurs innehåller två delar:

A) Beskrivning av Antirasistisk handbok.

B) Reflekterande övning om rasism och hatbrott.

A) Anti-rasistisk handbok nu på alla skolbibliotek i Malmö

Alla skolors bibliotek kommer att få två exemplar av boken Antirasistisk handbok. Boken är en internationell framgång och har legat på New York Times bestseller-lista i många månader. Den svenska bearbetningen har gjorts av Patrick Konde. I 20 kapitel med sanna berättelser beskriver Tiffany Jewell hur rasismen i samhället fungerar, hur vi upptäcker den i vår vardag och hur vi som antirasister kan göra motstånd. Här finns verktygen för att skapa förändring och motverka rasism – även den dolda vardagsrasismen.

Framsidan av boken "Antirasistisk handbok"


 

B) Reflekterande övning om rasism och hatbrott

Låt dina elever titta på följande klipp ”Jasmine berättar” (5.29 min). I klippet berättar Jasmine Jallow om sin upplevelse av afrofobi.

Låt sen eleverna diskutera följande frågor. Låt dem gärna först fundera enskilt. Sen diskutera i par för att avsluta en diskussion i helklass:

  1. Vad bär ni med er från att ha lyssnat på Jasmines erfarenheter och råd?
  2. Har ni, som Jasmine, också blivit utsatta för rasism och/eller bevittnat någon annan bli utsatt?
  3. Hur tycker ni att skolan ska arbeta för att ungas erfarenheter av afrofobi och andra former av rasismer ska tas på allvar?
  4.  Har ni några idéer kring hur skolan skulle kunna arbeta förebyggande för att motverka att elever utsätts för rasismer?

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.