Gå direkt till innehållet

I den här delen får du ett konkret upplägg för hur barnen kan bekanta sig med leran genom att undersöka och samtala om den.  Du får också vilka lärandemål som står i centrum. 

(Tillbaka till startsidan för arbetsområdet)


Mötet med leran och kroppen

 

Material

 • keramiklera
 • ljummet vatten

 

Syfte

Att bekanta sig med materialet och hur det känns och kan påverkas med handen (och kroppen). Handen är det viktigaste verktyget när vi formar leran. Barn närmar sig materialet på olika vis. Somliga går igång på att undersöka materialets konsistens och yta. Kladdigheten blir en sak i sig att ge sig hän till. Andra barn vill inte till en början med röra vid materialet, kanske på grund av just kladdigheten. Ge dem tid att hitta sitt sätt att interagera med själva materialet.

 

Uppgift

Erbjud leran i knytnävsstora klumpar. Det är barnens knytnävar som är måttet. Små barn mindre knytnävar och stora större. En klump till varje barn. Ha en skål med ljummet vatten tillgängligt. Jag brukar ha en gemensam skål. Tänk på att det kan bli ganska kladdigt så skapa förutsättningar för att barnen ska kunna bli kladdiga.

Uppmuntra dem att känna på leran, visa gärna med en egen lerklump.

 • Hur känns leran om man trycker in fingrarna i den, kramar hårt, delar i små bitar?
 • Vad händer när man tar vatten på, hur känns ytan, hur glider den i handen?
 • Hur känns den och hur kan man ändra dess konsistens?

Att undersöka leran med handen och handen med leran är syftet här. Stötta barnen i detta sinnliga undersökande och styr inte in det på att det ska börja föreställa något utan låt gärna uttrycket bli abstrakt om det ens behöver bli något uttryck. Uppgiften handlar ju snarare om att få intryck.

 

Frågor och samtal

Tala om form, yta och känsla:

 • Hur känns leran i handen?
 • Hur känns ditt fingeravtryck i leran? 
 • Vad händer när du tar vatten på leran?
 • ”Titta leran går att dela och sätta ihop igen!” ”Nu är leran … platt, rund, stor, liten, många små …”

Var vaksam på att du som pedagog inte börjar formulera dig om kladdigheten som ett problem. Var beredd på att det blir kladdigt och skapa förutsättningar för att det kan få bli det.

 

Exempel på lärandemål:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form
 • intresse för berättelser, bilder (…) samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Skrivet av Susanna Maier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.