Gå direkt till innehållet

”Cirkeln” är ett verktyg som hjälper oss pedagoger att bli medvetna om hur alla barnen på förskolan har det. Den handlar på sätt och vis om likvärdighet så att vi kan skapa goda förutsättningar för alla barn att utvecklas och trivas. 


 

Jobba med cirkeln

 

Ett exempel på hur ni kan använda Cirkeln: Fokus på relationer

Efter sommaren har ni haft många inskolningar. Efter några veckor in på nya terminen är det nu dags att använda verktyget Cirkeln under er gemensamma arbetslagsreflektion. Ni ordnar en cirkel till varje pedagog.

Arbetslaget kommer sedan överens om en frågeställning. Ni brukar framförallt använda er av två olika, där den ena behandlar ”er relation till barnen” och den andra om ”er relation till deras vårdnadshavare”. Idag bestämmer ni er för att undersöka hur relationerna ser ut till barnen.

 

Frågeställning: Hur goda relationer har vi till barnen?

Nu är det dags att placera ut alla barnen i cirkeln:

 • Kalle …
 • Vincent …
 • Ayla … (etc.)

Alla i arbetslaget skriver upp barnens namn på sitt papper allt eftersom. Desto närmare mitten av cirkeln barnets namn placeras desto godare relation upplever ni att ni har till barnet i fråga.

 • En av er sätter Kalle i mitten av cirkeln.
 • En av er sätter Ayla ganska nära mitten.
 • Två av er sätter Vincent utanför cirkeln.

Efter att ni bockat av hela namnlistan är det nu dags att gå igenom varje barn igen. Fast den här gången tittar ni på varandras cirklar för att jämföra var varje barns namn är placerat. Det är nu diskussionen kan komma igång.

 • Varför hamnade Kalle i mitten för dig?
 • Hur hamnade Ayla där?
 • Varför har två av oss som placerat Vincent helt utanför cirkeln?
 • Har det visat sig att alla barn har någon pedagog som upplever att det finns ett starkt band mellan dem?

Det kan vara så att Vincent blivit inskolat den veckan och än så länge bara hunnit knyta an till en av pedagogerna. Eller så är det en annan situation som kräver att vi genomför flera större insatser.

Cirkeln som verktyg handlar mycket om att göra oss mer medvetna. Den kan på ett enkelt sätt hjälpa oss att undersöka hur alla barnen har det på förskolan. Inte bara de barn som gärna är med i samtal och våra planerade aktiviteter utan verkligen alla. Det kan fungera som underlag till diskussioner där vi pratar om saker som:

 • Vad behöver vi göra konkret för att förbättra våra relationer till barnen i vår barngrupp?
 • Våra relationer till deras vårdnadshavare?
 • Stärka relationerna mellan barnen?
 • Hur har vi gjort hittills?
 • Vad har fungerat?
 • Vad har inte fungerat lika bra?

I mångt och mycket kan man säga att Cirkeln handlar om likvärdighet. Att vi kan skärpa vår blick och kontinuerligt följa upp att alla barnen ges goda förutsättningar för att utvecklas och trivas på förskolan.

När det gått en tid kan man plocka fram sina gamla cirklar och diskutera hur situationen ser ut nu:

 • Är det fler som fått Ayla och Kalle närmare mitten?
 • Har Vincent hamnat innanför cirkeln? Varför? Varför inte?

Ja, som ni ser kan en liten cirkel leda in oss i stora diskussioner som förhoppningsvis kan hjälpa oss att göra vår förskolevardag ännu bättre för alla.

 

Skrivet av Alexander Stenroos

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.