Gå direkt till innehållet

Döden är ibland ett svårt ämne att närma sig.  Ibland är det lättare att närma sig ett ämne utifrån en berättelse. Ulf Nilssons bok ”Adjö, herr Muffin” är en sådan berättelse som ger oss en utgångspunkt att diskutera utifrån.

  1. Börja med att tillsammans titta på bilderna i boken ”Adjö, herr Muffin” och fundera över vad de vill berätta. Låt eleverna berätta utan att texten läses en så kallad ”picture walk”. Under tiden som eleverna berättar skrivs deras tolkningar ner. Dessa tankar kan sedan användas till en utställning om boken.
  2. Läs sagan i sin helhet ur en bok eller titta på sagan. Den finns i filmversion hos Svt öppet arkiv.
  3. Var och en av eleverna får rita en bild. Det ska vara det som de kommer ihåg mest av från sagan.
  4. Sortera tillsammans elevernas bilder och sätt upp dem i berättelsens ordning. Ta en bild i taget. Flytta bilder och ändra om om det behövs.
  5. I mindre grupper får eleverna bygga en del av berättelsen i en skokartong eller liknande. Kom överens om vilken grupp som bygger vilken del av berättelsen. Låt eleverna skriva en text till sin låda som berättar vad som händer precis i den här sekvensen.
  6. Hur går en begravning till? Låt eleverna få i hemläxa att prata med sina vårdnadshavare hur en begravning går till, vem man träffar och liknande. Diskutera sedan de tankar och berättelser som de får med sig tillbaka.
  7. Låt var och en skriva ner sina tankar kring begravningar och döden.
  8. Läs boken igen.
  9. Sätt ihop en utställning där elevernas skapande arbete, tankar om sagan och döden och begravningar visas.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.