Gå direkt till innehållet

Högläsning av ”Bästa friends forever”

I den här modulen hittar du bild-ordlistor som du kan använda under högläsningen.

Bild-ordlistorna i materialet är påbörjade och täcker inte bokens samtliga kapitel och anknyter på ett löst sätt till följande teman:

  • känslor
  • hemmiljö
  • skolmiljö

Listorna kan användas under textsamtal och andra aktiviteter med olika fokus.

Temat känslor kopplas till tre kapitel med förslag till listor och hem- och skolmiljö är påbörjade för att du som lärare själv ska kunna utgå från behoven i just sin aktuella elevgrupp och sedan fylla på ord och uttryck efter hand. Genom att låta eleverna samtala och förklara för varandra erbjuder listorna ett tillfälle för att bredda kontexten och att interagera. På så sätt fungerar listorna både som ett sätt för läraren att bli medveten om elevernas utmaningar kring ord och uttryck samtidigt som du kan ge eleverna konkret stöttning i undervisningssituationen.

Förslagen till vardagliga förklaringar i listan utgår från personlig lärarerfarenhet av flerspråkiga elevers utmaningar att förstå ord och uttryck som kan ha betydelse för deras förståelse av bokens händelseförlopp. Förslagen är alltså inte generella förklaringar som hämtats ur en formell ordlista, utan istället mer talspråkligt kopplade till bokens handling.

Urvalet av bilder är hämtat från kostnadsfria bildbanker som är godkända för vidare offentlig spridning. Detta innebär att utbudet av bilder inte varit obegränsat och därför inte alltid helt logiskt kopplade bilder till listornas ord och uttryck. Genom att läraren förstärker med kroppsspråk, kompletterande material och bilder kan elevernas förståelse öka ytterligare.

 


Känslor

Orden och uttrycken i listan anknyter till bokens text. Det är inte en allmänt hållen lista över “känslo-ord”. Vid behov kan en mer allmän lista givetvis skapas för att stötta elevernas förmåga att samtala om texten.

 


Hemmiljö

Orden och uttrycken i listan anknyter till bokens text. Det är inte en allmänt hållen lista över ord i hemmiljö eller familje-ord”. Vid behov kan en mer allmän lista givetvis skapas för att stötta elevernas förmåga att samtala om texten.

 


Skolmiljö

Orden och uttrycken i listan anknyter till bokens text från och med kapitel 2, där Noa presenterar sin skola för första gången. Det är inte en allmänt hållen lista överord i skolmiljö eller skol-ord”. Vid behov kan en mer allmän lista givetvis skapas för att stötta elevernas förmåga att samtala om texten.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen